Wetenschap versus Basisnet Spoor

Magazine editie

De aandacht voor risico's bij het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor is de laatste jaren toegenomen. Dit artikel beschrijft een promotie-onderzoek naar veiligheidsbeleid in relatie tot stedelijke ontwikkeling langs het spoor. Ook wordt de relatie met het Basisnet gelegd.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren