Gevaarlijke Lading

Laatste nieuws

De afgelopen jaren heeft Gevaarlijke Lading u geïnformeerd over actuele zaken omtrent vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Helaas heeft Sdu in september 2019 om commerciële redenen moeten besluiten te stoppen met het magazine Gevaarlijke Lading. 
 
Deze website blijft de informatiebron als het gaat om alle vervoerswet- en regelgeving en de Stoffenbank. Ook blijft het nieuwsarchief en het archief van het magazine beschikbaar voor abonnees.
Voor actuele nieuwsinformatie verwijzen we u graag naar het gratis kennisplatform HSE actueel.
 
Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met Sdu Klantenservice via (070) 378 98 80 of via www.sdu.nl/service.
 

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts gezondheidsklachten vroeg signaleert, bevordert dit preventie.

Virtual reality-training (VR) draagt bij aan het verkleinen van het risico op incidenten in raffinaderijen. Raffinaderij-operators die voor veiligheid behalve in de praktijk ook in een virtuele omgeving worden getraind, zijn beter voorbereid op het uitvoeren van hun taken.

Magazine

Welkom op Gevaarlijke Lading!

Welkom op de nieuwe portal Gevaarlijke Lading! Hier vindt u uiteenlopende informatie over vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, regelgeving (inclusief ADR, ADN, RID, IMDG), stofinformatie, artikelen, blogs, tools, en meer. Er bestaan verschillende abonnementsvormen voor deze portal. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met 
Abdellatif Attaghzaoui, 070 - 3780706 of a.attaghzaoui@sdu.nl. Hij kan ook een vrijblijvende digitale rondleiding geven.

 

Uitgelicht: Regelgeving

 

Blog

Jongstleden donderdag was de jaarlijkse landelijke kennisdag BRZO+ . Hier kwamen een kleine tweehonderd met name overheidsfunctionarissen (inspecteurs SZW, inspecteurs Brzo, handhavers) bij elkaar om de laatste stand van zaken te horen en te bespreken op het gebied van veiligheid in de Brzo-sector.

Tunnels Europa

 

 

 

 

 

Whitepapers

Abonnees kunnen de whitepapers direct downloaden via deze pagina.

Voor niet-abonnees: