Gevaarlijke Lading

Laatste nieuws

Nederland kan onder bepaalde voorwaarden de zuidelijke vaarroute boven de Waddeneilanden sluiten, ondanks dat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft laten weten dat dit niet zou gaan. Het idee om deze route te sluiten voor diep stekende schepen komt van de regeringspartijen ChristenUnie en D66, meldt Nieuwsblad Transport.

De normenreeks voor transportleidingen (NEN 3650) is herzien. Deze normen vormen de basis voor het veilige transport van gevaarlijke stoffen in Nederland. De aanleiding voor de herziening ligt in de aanpassing van de normen aan de technologische ontwikkelingen.

Het normontwerp NEN 8771 voor de bepaling van ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties is gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen tot 1 maart 2020 commentaar indienen. Het normontwerp draagt de titel 'Ontwerp, beheer en onderhoud van biogasinstallaties'.

Magazine

Welkom op Gevaarlijke Lading!

Welkom op de nieuwe portal Gevaarlijke Lading! Hier vindt u uiteenlopende informatie over vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, regelgeving (inclusief ADR, ADN, RID, IMDG), stofinformatie, artikelen, blogs, tools, en meer. Er bestaan verschillende abonnementsvormen voor deze portal. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met 
Abdellatif Attaghzaoui, 070 - 3780706 of a.attaghzaoui@sdu.nl. Hij kan ook een vrijblijvende digitale rondleiding geven.

 

Uitgelicht: Regelgeving

 

Blog

Jongstleden donderdag was de jaarlijkse landelijke kennisdag BRZO+ . Hier kwamen een kleine tweehonderd met name overheidsfunctionarissen (inspecteurs SZW, inspecteurs Brzo, handhavers) bij elkaar om de laatste stand van zaken te horen en te bespreken op het gebied van veiligheid in de Brzo-sector.

Tunnels Europa

 

 

 

 

 

Whitepapers

Abonnees kunnen de whitepapers direct downloaden via deze pagina.

Voor niet-abonnees:

Wilt u de nieuwsberichten van Gevaarlijke Lading ook wekelijks in uw mailbox ontvangen? 
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.