Gevaarlijke Lading

Laatste nieuws

KLM start een uitgebreid onderzoek naar de blootstelling aan het giftige chroom-6, meldt De Telegraaf. Dit gebeurt in de werkplaatsen waar vliegtuigen worden onderhouden. Bij onderhoud aan vliegtuigen is personeel mogelijk blootgesteld aan te veel chroom-6, zo vrezen de vakbonden.

Eind 2017 is het examen basisveiligheid (B-VCA) vernieuwd. In 2018 bleek dat het slagingspercentage was gedaald, blijkt uit cijfers van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid. Onderzoek laat zien dat de verlaagde slagingspercentages verschillende oorzaken hebben.

Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen laat in antwoord op vragen van de Tweede Kamer weten, dat er hard gewerkt wordt om het varend ontgassen volledig te kunnen verbieden.

Magazine

Welkom op Gevaarlijke Lading!

Welkom op de nieuwe portal Gevaarlijke Lading! Hier vindt u uiteenlopende informatie over vervoer, opslag en overslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, regelgeving (inclusief ADR, ADN, RID, IMDG), stofinformatie, artikelen, blogs, tools, en meer. Er bestaan verschillende abonnementsvormen voor deze portal. Geïnteresseerd in de mogelijkheden? Neem contact op met 
Abdellatif Attaghzaoui, 070 - 3780706 of a.attaghzaoui@sdu.nl. Hij kan ook een vrijblijvende digitale rondleiding geven.

 

Uitgelicht: Regelgeving

 

Blog

Jongstleden donderdag was de jaarlijkse landelijke kennisdag BRZO+ . Hier kwamen een kleine tweehonderd met name overheidsfunctionarissen (inspecteurs SZW, inspecteurs Brzo, handhavers) bij elkaar om de laatste stand van zaken te horen en te bespreken op het gebied van veiligheid in de Brzo-sector.

Tunnels Europa

 

 

 

 

 

Whitepapers

Abonnees kunnen de whitepapers direct downloaden via deze pagina.

Voor niet-abonnees:

Wilt u de nieuwsberichten van Gevaarlijke Lading ook wekelijks in uw mailbox ontvangen? 
Schrijf u dan in voor de nieuwsbrief.