Nieuws

De afgelopen jaren heeft Gevaarlijke Lading u geïnformeerd over actuele zaken omtrent vervoer, op- en overslag van gevaarlijke stoffen. Helaas heeft Sdu in september 2019 om commerciële redenen moeten besluiten te stoppen met het magazine Gevaarlijke Lading. 
 
Deze website blijft de informatiebron als het gaat om alle vervoerswet- en regelgeving en de Stoffenbank. Ook blijft het nieuwsarchief en het archief van het magazine beschikbaar voor abonnees.
Voor actuele nieuwsinformatie verwijzen we u graag naar het gratis kennisplatform HSE actueel.
 
Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met Sdu Klantenservice via (070) 378 98 80 of via www.sdu.nl/service.
 

Een gebrekkige samenwerking tussen arbeidshygiënisten en bedrijfsartsen belemmert het implementeren van preventieve maatregelen op het gebied van schadelijke stoffen. Als een bedrijfsarts gezondheidsklachten vroeg signaleert, bevordert dit preventie.

Virtual reality-training (VR) draagt bij aan het verkleinen van het risico op incidenten in raffinaderijen. Raffinaderij-operators die voor veiligheid behalve in de praktijk ook in een virtuele omgeving worden getraind, zijn beter voorbereid op het uitvoeren van hun taken.

Het ‘Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk’ (EU-OSHA) heeft een e-tool ontwikkeld voor het beheersen van de risico’s van gevaarlijke stoffen en chemische producten. De tool geeft bedrijven informatie en adviezen die nodig zijn om de desbetreffende veiligheids- en gezondheidsrisico’s te kunnen beoordelen en beheersen.

Kawasaki Heavy Industries heeft in Japan het eerste tankschip ter wereld voor het vervoer van vloeibare waterstof over zee gebouwd. Dit past in het streven van Japan om minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Het land werkt aan een plan om waterstof, die wordt geproduceerd uit steenkool, uit Australië te importeren.