Nieuws

Het stralingsniveau aan de terreingrens van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA) in Borsele lag in 2018 onder het toegestane maximum van 0,04 millisievert per jaar. Dit blijkt uit controlemetingen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In 2018 is de hoogste berekende jaarwaarde 0,003 millisievert.

Wat zijn de mogelijke effecten van een crisis van ongekende omvang? En kunnen we ons daarop voorbereiden? Deze vragen staan centraal in een onderzoek dat het lectoraat crisisbeheersing van het Instituut Fysieke Veiligheid en Crisisplan uitvoeren in opdracht van het Veiligheidsberaad.

Een groep van 33 mensen die tussen 2004 en 2012 in aanraking kwam met chroom-6 bij het schuren van treinen, eist een extra schadevergoeding van € 8.000 per persoon van NedTrain. Dat meldt Omroep Brabant. Eerder kwam de gemeente Tilburg met € 7.000 per slachtoffer over de brug. Het gaat om een groep mensen die in de bewuste jaren werkloos waren.

In de nabije toekomst kunnen radio-actieve isotopen in de natuur wellicht worden opgeruimd door microrobots die zichzelf voortstuwen. Dit meldt de website voor wetenschappelijk nieuws Scientias.nl.

Sinds 2002 ligt in de haven van Amsterdam een Russische onderzeeboot van de Foxtrot-klasse. Het schip is in slechte staat en wordt half december onder bestuursdwang verwijderd en vervolgens gesloopt. De opdracht hiervoor is verkregen door Struijk Sloop- en Grondwerken, Jansen Recycling Group, Purified Metal Company (PMC) en andere gespecialiseerde bedrijven.