Nieuws

In een brief aan de Tweede Kamer licht minister Van Nieuwenhoven de stand van zaken van de invoering van het verbod op varend ontgassen toe. In de CDNI-vergadering van 2-3 april jl. is door Nederland aandacht gevraagd voor een snelle ratificatie door de verdragstaten. Desgevraagd gaven alle partijen aan goede voortgang te boeken en mogelijk eind van dit jaar het verdrag te kunnen ratificeren.

In een brief aan de Tweede Kamer licht minister Van Nieuwenhoven de stand van zaken van de invoering van het verbod op varend ontgassen toe. In de CDNI-vergadering van 2-3 april jl. is door Nederland aandacht gevraagd voor een snelle ratificatie door de verdragstaten. Desgevraagd gaven alle partijen aan goede voortgang te boeken en mogelijk eind van dit jaar het verdrag te kunnen ratificeren.

Naar aanleiding van de containerramp met de MSC Zoë hebben RTV Noord en Omrop Fryslân onderzoek gedaan naar veiligheid van containerschepen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de (wettelijk verplichte) Beleidsdoorlichting Handhaving en Toezicht laten uitvoeren.

Minister Van Nieuwenhuizen (I&W) heeft Kamervragen beantwoord van de VVD en D66 over het lozen van giftige stoffen door tankers.