Interview - Veiligheidsprestatie moet omhoog

Magazine editie

Begin 2015 heeft de DCMR Milieudienst een doelgroepanalyse uitgevoerd bij op- en overslagbedrijven van verpakte gevaarlijke stoffen. Daaruit kwam naar voren dat driekwart van de overtredingen betrekking heeft op dezelfde drie onderwerpen. Projectleider Danny Croese licht de resultaten toe.

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren