Wegvervoer

In de Staatscourant (2016, 48814) is de 'Richtlijn voor strafvordering Wet vervoer gevaarlijke stoffen ten aanzien van vervoer over de weg' gepubliceerd. Deze is op 1 oktober 2016 in werking getreden. Deze richtlijn is opgesteld ter bevordering van eenheid in het strafvorderingsbeleid bij de meest voorkomende overtredingen van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), en noemt tarieven voor die overtredingen.

Een tankwagen met zoutzuur heeft vanochtend problemen veroorzaakt op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. De vrachtwagen lekte, en ter hoogte van de afslag De Bilt/Uithof zette de chauffeur daarom zijn voertuig stil, meldt de Veiligheidsregio.
Hoewel de chauffeur zelf het lek wist te dichten heeft de brandweer toch een schuimblusvoertuig en een adviseur gevaarlijke stoffen gestuurd. Uit voorzorg werd toch besloten om het zoutzuur over te pompen in een tweede tankwagen.

Op 1 januari 2017 worden in het ADR wederom een groot aantal wijzigingen doorgevoerd. Om u alvast hiermee kennis te laten maken, stelt Gevaarlijke Lading een gratis whitepaper ter beschikking met een samenvatting van de wijzigingen. De officiële Nederlandse vertaling zal naar verwachting pas in het begin van 2017 verschijnen. De whitepaper bevat dan ook niet de officiële teksten, maar de Nederlandse vertaling van de auteur.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug worden diverse wegvakken op de A15 ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten.

Afgelopen weekend hebben de Inspectie Leefomgeving en Transport en de Zeehavenpolitie controles uitgevoerd tijdens de stremming van de Botlekbrug. Op de Groene Kruisweg in Hoogvliet reden honderden vrachtwagens met gevaarlijke stoffen, juist omdat de Botlekbrug gestremd was wegens werkzaamheden. 22 truckchauffeurs zijn staande gehouden; zij krijgen hun straf nog te horen. Vele chauffeurs hadden gekozen om over de Spijkenisserbrug te rijden. Dit is in de meeste gevallen toegestaan. "Van de 500 vrachtwagens zijn er 70 routeplichtig", zegt een woordvoerster van Rijkswaterstaat.

Inmiddels komt de wetgeving 2017 alweer bijna in zicht, maar bij Sdu zijn de uitgaven ADR 2015 en ADN 2015 nog steeds verkrijgbaar.

De Botlekbrug is de komende dagen geregeld niet beschikbaar voor het wegverkeer. Vanaf dinsdag 24 tot en met vrijdag 27 mei krijgt de hoge scheepvaart elke avond en nacht de mogelijkheid de brug te passeren, waardoor het verkeer niet kan doorrijden. Het gevaarlijkestoffenverkeer moet gedurende die tijd omrijden via de zogenoemde eilandenroute. De precieze tijden zijn nog niet bekend.

​Volgens een nieuw verslag van de Europese Rekenkamer is, ondanks de doelstelling van de Europese Commissie om het goederenvervoer van de weg naar het spoor te verschuiven, het aandeel van het spoor in het goederenvervoer in de EU sinds 2011 zelfs licht afgenomen. Spoorvervoer is milieuvriendelijker en verbruikt minder geïmporteerde olie, aldus het verslag. Maar het spoor heeft geen antwoord op de concurrentie van het wegvervoer.

In verband met werkzaamheden aan de technische installaties van de Botlekbrug worden diverse wegvakken ter hoogte van de Botlekbrug (gevaarlijke-stoffenroute) tijdelijk voor alle verkeer afgesloten:
- Gevaarlijke-stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Links (Ridderkerk - Rozenburg) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 17 (Hoogvliet) en de toerit Vondelingenweg
- Gevaarlijke-stoffenroute van de A15 parallelrijbaan Rechts (Rozenburg - Ridderkerk) ter hoogte van de Botlekbrug, inclusief toerit 16 (Spijkenisse) en de toerit vanaf de Plaatweg

Binnenvaartschepen vervoeren steeds vaker gevaarlijke stoffen. In 2014 waren binnenvaartschippers goed voor het transport van 224 miljoen ton brandbare, explosieve of giftige substanties. Dat betekent een toename van 11 procent in tien jaar tijd. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt ruim 40 procent van de gevaarlijke stoffen over water vervoerd. In 2005 was het aandeel binnenvaart nog 31 procent. Het CBS heeft e.e.a.