Wegvervoer

Zondagmiddag 8 oktober is een begin gemaakt met de sloop van de oude Botlekbrug. Dat gebeurde met het uithijsen van het hefdeel. De brug was hét symbool van de havenuitbreiding van Rotterdam. Het 850 ton zware, 60 m lange en 23 m brede brugdeel is na het uithijsen naar Vlaardingen gevaren, waar het verder uit elkaar wordt gehaald. 

Het programma van de CTGG Dag 2017 is bekend. Deze voorlichtingsdag van de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) in samenwerking met Gevaarlijke Lading/Sdu wordt dit jaar op 24 november gehouden, centraal in Nederland: bij Inn Style in Maarssen.

De Europese chemie-organisatie Cefic heeft het best practice-richtsnoer Best practice Guidelines for the Cleaning of dry bulk polymer transport tanks gepubliceerd. Dit richtsnoer is samengesteld door de organisaties Cefic, Ecta en Eftco. Bij polymeren die worden geleverd via bulk-silotank-wagens, bestaat het gevaar van besmetting door vorige geladen producten. De tank moet schoon, droog en geurvrij zijn, en het reinigingsprogramma moet rekening houden met alle besmettingsrisico's.

Op de website van de UNECE is een corrigendum gepubliceerd bij de 2017-editie van het ADR. Het corrigendum omvat een aantal correcties in de printversie, en ook aanvullende correcties op de Engelse tekst, die zijn aangenomen bij de 101ste vergadering van de WP15. Deze laatste correcties zijn nog voorlopig, maar als er geen bezwaar tegen komt, zullen ze op 8 maart geëffectueerd worden. 

Het vertrouwen onder de transportondernemers neemt toe, en zowel investeringen als de vraag naar chauffeurs groeien. Dat is naar voren gekomen uit de conjunctuurenquête die Transport en Logistiek Nederland (TLN) onder haar leden heeft gehouden.

De Europese chemie-organisaties Cefic en Ecta hebben - in samenspraak met PlasticsEurope - best-practice richtlijnen uitgegeven voor de veiligheid en kwaliteit van het lossen van siloauto's met polymeerkorrels.

In de Staatscourant (2016, 61352) is de regeling gepubliceerd tot wijziging van de Regeling basisnet, in verband met het verkleinen van het plasbrandaandachtsgebied langs enkele Rijkswegen.

Vanaf zaterdagochtend 5 november 02.00 uur tot zondagochtend 6 november 05.00 uur gaat Rijkswaterstaat een omloopwiel van de Nieuwe Botlekbrug vervangen. In verband hiermee is de brug niet beschikbaar voor het wegverkeer in de nacht van zaterdag op zondag. Voor de scheepvaart hoger dan 14 m is de vaarweg gedurende de hele operatie gestremd. Voor de vervanging van het omloopwiel wordt een mobiele 250-tonskraan ingezet die op de toekomstige spoorbaan staat.

In 2018 worden naar verwachting de recordvolumes van 2007 (van vóór de crisis) overtroffen door de modaliteiten wegvervoer, binnenvaart en spoorvervoer. Dit blijkt uit het rapport 'Eindrapport Middellange Termijn Verkenning' van Panteia in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Naar 2021 laten alle modaliteiten groei zien. Het totale transportvolume van bedraagt in 2021 1,16 miljard ton. De binnenvaart zal het sterkst groeien, met gemiddeld 2,1% per jaar. Het wegvervoer groeit met 1,7% per jaar, het spoorvervoer komt op een derde plaats met een groei van 1,2%.

Nederlandse vrachtwagenchauffeurs moeten beter worden beschermd tegen oneerlijke concurrentie uit het buitenland. Voortaan kunnen ook opdrachtgevers die truckers uitbuiten worden aangepakt, en niet alleen transportbedrijven. Dat heeft de Tweede Kamer op 6 oktober besloten. De afgelopen jaren zijn al veel boetes uitgedeeld aan transportbedrijven die chauffeurs uit het buitenland uitbuiten.