Veiligheidsadviseur

Deze week is de laatste week dat u mee kunt doen aan de enquête van de VVA en Gevaarlijke Lading onder veiligheidsheidsadviseurs. Dus bent u veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen en wilt u graag uw mening delen: vul alsnog de enquête in via de link hieronder. De enquête is anoniem en bestaat slechts uit negen vragen, rond de thema’s: 

- opleiding/vakkennis; 

- het vakgebied van de veiligheidsadviseur;

- knelpunten en successen;

- de beroepsvereniging VVA.

Auteur(s)
Magazine editie

De opleiding tot veiigheidsadviseur duurt gemideld vijf dagen. Dan kan de kandidaat het examen afleggen bij het CBR/CCV. Een nieuwbakken veiligheidsadviseur vertelt over haar ervaringen met opleiding en examen.

Auteur(s)

Henk Bril zet zijn vraagtekens bij het nut van verkiezingen, naar aanleiding van de verkiezing 'veiligheidsadviseur van het jaar' van EVO. Hij vindt dat iedere veiligheidsadviseur het verdient in het zonnetje gezet te worden.

EVO organiseert samen met de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs de verkiezing 'Veiligheidsadviseur van het Jaar'. Deze verkiezing is bestemd voor de gediplomeerd veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen (ADR/RID/ADN) die minstens een jaar werkzaam is. Dankzij de inspanningen van de veiligheidsadviseur behoort het transport in Nederland met gevaarlijke stoffen tot de veiligste ter wereld, en daarom verdient deze professional wat meer waardering en aandacht, aldus EVO en VVA. 

Vanaf 1 januari 2016 treedt de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van de veiligheidsadviseur en/of het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen ontvangen en/of (laten) vervoeren. Verladersorganisatie EVO waarschuwt voor een "boeteregen" als gevolg

Vanaf 1 januari 2016 treedt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) handhavend op als de kwaliteit onvoldoende is van zowel de veiligheidsadviseur als het jaarverslag van ondernemingen die gevaarlijke stoffen vervoeren. Aanleiding hiervoor is dat uit controles van de ILT blijkt dat de kwaliteit van de veiligheidadviseur en het jaarverslag dikwijls tekortschiet, aldus de ILT. Daarom is in 2014 de Beleidsregel veiligheidsadviseur opgesteld.