Veiligheid

Magazine editie

Recentelijk heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over veiligheid en toezicht in de Brzo-sector gepubliceerd. Dit rapport is te veel gericht op de Nederlandse structuren en partijen, terwijl de regelgeving voor gevaarlijke stoffen en het toezicht daarop juist zeer internationaal/Europees van karakter is, zo betoogt de auteur van dit artikel.

Het Seveso-fonds in België investeert dit jaar ruim 8 miljoen euro in een reeks ambitieuze projecten om de veiligheid rondom Seveso-bedrijven te verhogen en het beheer van mogelijke risico’s en eventuele incidenten te optimaliseren. Daarmee is het beschikbare budget op enkele jaren tijd met zowat 70% toegenomen.

Magazine editie

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?

Goederenvervoerder HSL Logistik mag niet meer op het spoor rijden. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat het vervoersbedrijf de veiligheid niet op orde heeft, en heeft het veiligheidscertificaat ingetrokken. De maatregel gaat vandaag, 12 april, in.

Op 22 maart a.s organiseert het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) een bijeenkomst over het Lectoraat Transportveiligheid: wat is er in vier jaar gerealiseerd en wat zijn de belangrijkste transportveiligheidsthema’s van nu en de komende vier jaar? Lector Transportveiligheid Nils Rosmuller neemt u mee in vier jaar lectoraat. Bijvoorbeeld over de vraag: ‘Transportongevallen betekenen ook economis

De Onderzoeksraad voor Veiligheid constateert nog tekortkomingen in de beheersing van de veiligheid bij bedrijven die op grote schaal werken met gevaarlijke stoffen. Het gaat om circa 400 Brzo-bedrijven in Nederland en het toezicht daarop. Odfjell Terminals Rotterdam heeft veel gedaan om de veiligheid te verbeteren en ook andere partijen in de sector hebben afgelopen jaren diverse maatregelen genomen.

Bij het vragenuur aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de SP vragen gesteld over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veiligheid niet op orde heeft. Omroep Brabant kwam naar buiten met resultaten van eigen onderzoek naar inspectierapporten van de provincie Brabant in 2015 en 2016.

De SP heeft bij het mondelinge vragenuur in de Tweede Kamer gevraagd naar het grote aantal overtredingen bij Brabantse chemiebedrijven. Brzo-bedrijven moeten aan strenge eisen voldoen. Bij 75% van de Brabantse Brzo-bedrijven vond de inspectie minstens één overtreding, meldt

Het Instituut Fysieke Veiligheid heeft een factsheet over transportveiligheid samengesteld, om in een oogopslag een beeld te geven van de omvang van transport en veiligheid. Op deze factsheet zijn aan de hand van illustraties kentallen (meerjaren gemiddelde van de afgelopen vijf jaren) weergegeven voor diverse transportmodaliteiten in Nederland. De factsheet benadrukt enerzijds nog maar eens het belang van transport voor Nederland.