Veiligheid

Bij Shell Pernis is een fakkelinstallatie van honderd meter hoog geïnspecteerd met een drone. Dit is uniek omdat speciale voorzieningen zijn vereist voor deze vluchten in de buurt van het vliegveld Rotterdam-The Hague. De drone moest zichtbaar zijn op de radar van de luchthaven. Door te inspecteren met een drone kon de fakkel blijven branden en er hoefden geen medewerkers de hoogte in.

Spoorbeheerder ProRail gaat in 2018 ten minste één proef met een automatisch rijdende trein uitvoeren. Hierbij wordt Automatic Train Operation (ATO) ingezet, een systeem dat afhankelijk van het gekozen niveau de handelingen van de treinmachinist 'een beetje' (niveau 1) tot 'volledig' (niveau 4) automatiseert.

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft haar Jaarverslag Spoorveiligheid 'Hoe veilig is het spoor in 2016?' gepubliceerd. Daarin staat dat Nederland in Europa in de top vijf met het veiligste spoornetwerk staat. Veel doelen om de veiligheid te verbeteren zijn behaald. Ten aanzien van transport gevaarlijke stoffen zijn de volgende punten te melden.

Veiligheidsdeskundige Chris Pietersen pleit in zijn blog op Veiligheidsvisie.com voor een Normatieve Risico Methodiek (NRM) voor Arbeidsveiligheid. Door de overheid is een maximum gesteld aan het risico waaraan haar burgers mogen worden blootgesteld.

Het Openbaar Ministerie (OM)  heeft in de rechtbank in Rotterdam een geldboete van 150.000 euro geëist tegen ProRail N.V. Het OM verwijt het bedrijf het niet naleven van de veiligheidsregels met chloortreinen. Het gaat om bijzonder ernstige feiten, vindt het OM.

Falck is bezig een nieuw trainingscentrum voor veiligheid te bouwen. Het komt naast het huidige terrein op de Maasvlakte. De nieuwbouw biedt de kans om de installaties aan te passen aan de eisen van deze tijd. Er kan onder andere worden geoefend met incidenten met nieuwe brandstoffen en de bijbehorende systemen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de zevende voortgangsrapportage (VGR 7) over het programma European Rail Traffic Management System (ERTMS) aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze rapporteert over de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2017. 

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zijn onderzoek naar de emissie van formaldehyde bij DuPont Dordrecht in augustus 2016 gepubliceerd.

De Inspectiefocus van de Inspectie SZW belicht de veiligheidsmaatregelen in de sector van oppervlaktebehandeling. Bedrijven in de oppervlaktebehandelende industrie hanteren uiteenlopende technieken en processen.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport geeft een beeld van de inspanningen die door bedrijfsleven en overheden zijn geleverd op het gebied van de veiligheid van deze groep bedrijven.