PGS 15

Gevaarlijke Lading 3-2019 is verschenen, met als thema's 'Opslag' en 'Gasdetectie'. In dit nummer de volgende bijdragen:

Volgende week donderdag, 20 juni, verschijnt nummer 3-2019 van Gevaarlijke Lading, thema's opslag en gasdetectie.

Gevaarlijke Lading 1-2019 is verschenen, met als thema's Duurzaamheid en (Opslag)tanks. In dit nummer de volgende bijdragen:

Broekman Logistics heeft een nieuw distributiecentrum ontwikkeld in Venlo. In dit warehouse kunnen gevaarlijke en niet-gevaarlijke goederen conform PGS 15, alsmede organische peroxiden conform PGS 8 opgeslagen worden. Adviesbureau Peutz stond het bedrijf bij in de vergunningaanvraag. De insteek was om in overleg met het bevoegd gezag tot oplossingen te komen die voldoen aan de strengste eisen op het gebied van veiligheid en milieu.

Eind december 2018 meldde het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) dat er een nieuwe inspectie-instelling is om de verplichte brandbeveiligingsinspecties uit te voeren bij locaties die gevaarlijke stoffen in opslag hebben.

Op deze website is een Startpunt opslag ingericht (voor abonnees), met basisinformatie over de opslag van gevaarlijke stoffen: nieuws, de PGS-reeks, wetgeving, redactionele artikelen, jurisprudentie, vragen en antwoorden, en meer. 

Met deze keer:

  • Stand van zaken PGS 15
  • IMDG Code 2018 beschikbaar op www.gevaarlijkelading.nl
  • Binnenvaart wordt niet stilgelegd bij extreem weer

Gevaarlijke Lading 4-2018 verschijnt deze week, met als thema's: (Tank)opslag en Gevaarlijk Afval. In dit nummer de volgende bijdragen:

De PGS 15 Nieuwe Stijl laat nog op zich wachten. Ondertussen zitten de Brzo-bedrijven niet stil. Een gesprek met directeur Arn van der Vorst (Mepavex Logistics/Markiezaat Container Terminal) geeft weer hoe een bedrijf voor onder andere opslag van ADR-producten omgaat met de bestaande richtlijnen uit de PGS 15 in combinatie met hun eigen strategisch doelstellingen.

De uitvoering van de inspectieschema’s Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid is vanaf nu mogelijk. Recentelijk heeft de Raad voor Accreditatie (RvA) de eerste inspectie-instelling h