Onderzoek

De vraag naar transportmedewerkers en logistiek personeel is het afgelopen half jaar flink gestegen. Het aantal online vacatures in deze sector nam in juli voor de zesde maand op rij toe.

De Kernfysische Dienst (KFD) van de VROM-Inspectie ziet geen reden om de Kerncentrale Borssele per direct buiten bedrijf te stellen naar aanleiding van problemen met de noodstroomvoorziening van een kerncentrale in Zweden.

Diverse opleiders in de gevaarlijke stoffenwereld lopen er tegenaan dat exameninstituut CCV inzage in examens weigert. Een van die opleiders, Jan Kloosterman, doet zijn beklag in de komende editie van Gevaarlijke Lading. CCV examenhuis reageert op deze kritiek.

VROM publiceert nog dit jaar de nieuwe veiligheidsafstanden voor lpg-tankstations. TNO test in september een hittewerende coating voor tankauto's. Die test is van belang om de juiste veiligheidsafstanden te berekenen.

VROM adviseert gemeenten en provincies om bij de opslag van munitie en springstof voor civiel gebruik rekening te houden met veiligheidsafstanden.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door Eindhoven moet veiliger. Bij wegafsluitingen of omleidingen moet dit transport nu dezelfde route rijden als het overige verkeer, zonodig door de stad. De gemeente onderzoekt samen met de brandweer en de Milieudienst hoe het veiliger kan, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.

Het aantal meldingen van voorvallen met gevaarlijke stoffen door de deelnemers in de vervoersketen stijgt in 2005 aanzienlijk. Als belangrijkste oorzaak ziet de Inspectie Verkeer en Waterstaat de in 2003 ingevoerde verplichting daartoe.

In de binnenvaart, de zeevaart en het goederenvervoer over de weg worden
niet alle incidenten met gevaarlijke stoffen aan de Inspectie Verkeer en Waterstaat gemeld. Dat schrijft de inspectie in haar jaarbericht 2005.

De naleving van de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwetgeving door de branche voor wegtransport van vloeibare chemicaliën moet verbeterd worden. Dit concluderen de Inspectie Verkeer en Waterstaat en de Arbeidsinspectie in een gezamenlijk rapport dat in mei 2006 gepubliceerd is. Beide inspectiediensten legden samen 35 bedrijfsbezoeken af en inspecteerden 496 voertuigen.

Carl Van Camp, algemeen directeur van de Basis Petrochemie van Total, wordt de nieuwe voorzitter van Fedichem, de Federatie van de Chemische Industrie van België. Fedichem vertegenwoordigt meer dan 750 ondernemingen in de chemische sector in België.