Onderzoek

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en burgemeester Van Belzen van Barendrecht hebben afspraken gemaakt over de knelpunten in de veiligheid bij de Betuweroute en de HSL.

De kennisinfrastructuur op het gebied van gevaarlijke stoffen moet beter. Dat stelt de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen op basis van een verkennend onderzoek, in een overleg met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek.

Bij een groot aantal bedrijven is de opslag van vuurwerk niet volgens de richtlijnen van het vuurwerkbesluit. Dat blijkt uit het vuurwerkrapport dat DCMR Milieudienst Rijnmond samen met de brandweer schreef in opdracht van gemeente Rotterdam.

Er is weer een voorzichtig stijgende lijn te zien in het imago van de chemie. Dat blijkt uit onlangs door Cefic gepubliceerde resultaten van de Pan European Survey, een tweejaarlijks onderzoek naar het beeld dat mensen hebben van de industrie in negen Europese landen.

Het groepsrisico bij de chemische industrie in Nederland is, door het treffen van maatregelen bij de bedrijven en in de omgeving van die bedrijven, zodanig teruggelopen dat de door de rijksoverheid vastgestelde oriëntatiewaarde nagenoeg nergens meer wordt overschreden. Dat blijkt uit een rapport van de VROM-Inspectie.

De Arbeidsinspectie heeft via een brief van staatssecretaris Van Hoof van SZW aan de Tweede Kamer laten weten welke inspectieactiviteiten ze in 2007 op het terrein van gevaarlijke stoffen hebben voorgenomen. Uit de brief blijkt dat er in 2007 geen reguliere inspectieprojecten op stapel staan voor niet BRZO/ARIE-plichtige bedrijven. Voor bedrijven die wel onder de BRZO-regelgeving vallen, maakt de Arbeidsinspectie in de brief haar voornemens bekend waar de focus bij de inspectie op zal liggen.

In een tankwagen met koolstof bij Norit BV in Klazienaveen heeft vrijdagmorgen rond negen uur een forse explosie plaatsgevonden.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat heeft verklaard dat buisleidingen, mits goed geplaatst en beheerd, een veilige transportmodaliteit zijn voor bepaalde gevaarlijke stoffen. Toch heeft ze er niet voor gekozen deze modaliteit in het Basisnet op te nemen.

Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat zet nog steeds in op het afronden van het Basisnet in 2007. De bijeenkomsten waar de conceptkaarten besproken worden zijn echter opgeschoven naar begin 2007. Dat heeft Peijs laten weten in antwoord op vragen van de commissie Verkeer en Waterstaat.

Door een botsing tussen een personenauto en een goederentrein met gevaarlijke stoffen in het Limburgse Beesel zijn woensdagavond de twee inzittenden van de auto om het leven gekomen, meldde de politie.