Onderzoek

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst op 25 januari spraken de overheid en de chemische industrie over de mate waarin de industrie bestand is tegen terrorisme. Afspraken hierover worden mogelijk vastgelegd in een convenant.

Er is een voortdurende inventarisatie nodig van de kennis over het veilig omgaan met gevaarlijke stoffen. Nederland moet daarnaast deze kennis verkrijgen door investeringen in onderwijs en onderzoek. Samenwerking tussen de verschillende instanties is daarbij onontbeerlijk.

Uit onafhankelijk onderzoek door Royal Haskoning blijkt dat actieve samenwerking tussen gemeenten essentieel is, om versnippering van kennis en ervaring rondom externe veiligheid te voorkomen. Qua vorm sluit het zogenaamde centrummodel het beste aan bij de situatie in Limburg.

De politie heeft het station Roosendaal ontruimd nadat een gaslucht was geroken die afkomstig zou zijn van een goederentrein. Door de ontruiming rijden er geen treinen tussen Tilburg en Vlissingen en Dordrecht en Antwerpen.

Verladersorganisatie EVO treft voorbereidingen voor een civiele procedure tegen infrabeheerder ProRail. EVO heeft van ProRail niet genoeg zekerheid gekregen dat de problemen die volgende week ontstaan met de afsluiting van het spoor voor goederenvervoer tussen Roosendaal en Vlissingen goed worden ondervangen.

Staatssecretaris Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de rapportage 'Van Den Haag tot werkvloer' aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit is het rapport van een onderzoek naar de programma's Arboconvenanten, Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) en Versterking Arbeidsveiligheid (VAV).

Bij eetbare oliën gaan in de gevaarlijke stoffenwereld niet direct alarmbellen rinkelen. Toch hebben zich in januari 2001 en augustus 2005 ongevallen voorgedaan, waarvan één met dodelijke afloop, na het betreden van ladingtanks aan boord van zeeschepen die leeg waren van eetbare oliën. Oorzaak na onderzoek: een hoge concentratie koolmonoxide.

Politici in de gemeente Rijssen-Holten maken zich zorgen over het vervoer van gevaarlijke stoffen door de gemeente. Burgemeester Koelewijn verklaarde deze week dat eigenlijk nauwelijks te achterhalen is hoeveel en welke gevaarlijke stoffen over het spoor worden vervoerd, zo schrijft De Stentor.

Een lekkende tankwagon bij chemiegigant Dow Benelux in Terneuzen heeft zaterdag korte tijd voor onrust gezorgd. Het lek in de wagon met een lading butadieen werd rond één uur op het opslagterrein van Dow ontdekt. Om 14.30 was de situatie onder controle.