Onderzoek

Op zaterdag 10 februari is er een lek ontstaan aan de naftaleiding van SABIC tussen Rotterdam en Geleen ter hoogte van de kern Maarheeze in de gemeente Cranendonck. Intussen is er een eerste tussenbalans opgemaakt.

Het ministerie van VROM had niet mogen instemmen met de uitvoer van het asbestschip Otapan naar Turkije. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald. De Otapan ligt nu in Amsterdam en gaat vrijdag naar Rotterdam waar het asbest uit het schip wordt gehaald.

Op het Chemiepark in Delfzijl is zondagnacht opnieuw een kleine hoeveelheid zoutzuur ontsnapt. Het is het vierde incident binnen korte tijd.

Beverwijk werd dinsdagochtend 30 januari 2007 opgeschrikt door de melding van een brand aan boord van een schip aan de Velserkade. De gemeente Beverwijk maakte een terugblik van de brand, die zorgde voor landelijke aandacht in de media, het optuigen van de crisisorganisatie en de ontruiming van bedrijven, woningen en woonboten.

Het aantal ongevallen met ernstig letsel op rijkswegen neemt af en dat geldt ook voor ongevallen waarbij vrachtauto's betrokken zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat de minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.

Uit onderzoek van de VROM-Inspectie naar de voortgang van de urgente sanering van lpg-tankstations blijkt dat de sanering na uitkering van een schadevergoeding goed verloopt.

Op de A2 richting Eindhoven ter hoogte van Welschap is dinsdagavond 13 februari een tankwagen geladen met 16 ton sterk gekoeld, vloeibaar zuurstof gekanteld. Zowel de linker- als de rechterrijbaan van de A2 zijn na het ongeval afgesloten voor het verkeer. In de rubriek Incident in beeld een uitgebreid verslag.

Justitie heeft zondag in Maarheeze het deel van een pijpleiding, waar zaterdag nafta uit lekte, in beslag genomen. Dat maakte een woordvoerder van petrochemisch bedrijf Sabic in Geleen zondag bekend.

In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zuid Holland is onderzocht of varend bunkeren
grotere of andere risico's met zich mee brengt dan bunkeren aan een stationair bunkerstation. Daaruit blijkt dat varend bunkeren levert geen significante bijdrage aan het risico voor de externe veiligheid van het transport van gevaarlijke stoffen over de hoofdvaarwegen.

De Europese regelgeving verplicht u bij het in de handel brengen van gevaarlijke stoffen en preparaten, om veiligheidsinformatiebladen (MSDS of Material Safety Data Sheet) te verstrekken. U kunt nu gratis online testen hoe goed uw MSDS-en zijn.