Onderzoek

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een leidraad opgesteld om risico's van chemische stoffen voor kinderen beter te kunnen beoordelen. De leidraad gaat in op specifieke aspecten van een risicobeoordeling voor kinderen.

Woensdagnacht is er wit stof neergedaald in Spijkenisse-Noord, op een oppervlakte van vier vierkante kilometer. De stofwolk was afkomstig van de fakkels van Shell Pernis.

DCMR Milieudienst Rijnmond, het Openbaar Ministerie en de politie Rotterdam-Rijnmond (Zeehavenpolitie) hebben een intentieverklaring getekend om de samenwerking op het gebied van milieuhandhaving te structureren en te verbeteren. Daarnaast zijn deze drie partijen gestart met het project 'incidenten'.

De Adviesraad Gevaarlijke Stoffen (AGS) heeft ernstige tekortkomingen vastgesteld in vergunningverlening voor gevaarlijke stoffen en rampenhulpverlening. 'Partijen praten langs elkaar heen', stelt de raad in een persbericht.

Op maandag 5 maart 2007 zijn de werkzaamheden aan de Otapan in de Waalhaven van Rotterdam van start gegaan en is begonnen met de asbestverwijdering. DCMR Milieudienst Rijnmond beantwoordt enkele veelgestelde vragen over de Otapan.

Vanochtend is een vrachtschip van rederij Grimaldi Lines gekapseist in het Verrebroekdok in de Antwerpse haven. De oorzaak is nog niet bekend.

Op de website van het programma 'Versterking Arbeidsomstandigheden Stoffen' (VASt) van het ministerie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is cursusmateriaal gepubliceerd over het veiliger werken met gevaarlijke stoffen. Het materiaal is ontwikkeld op basis van twee pilotprojecten op bedrijventerreinen in Coevorden en Oss.

Wie het over gevaarlijke stoffen heeft, heeft het over veiligheid. 'Veiligheid vereist kennis', aldus de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen. De Adviesraad stelt dat de kennis over gevaarlijke stoffen verbrokkeld is en onvoldoende is georganiseerd.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft de beschikbare onderzoeksmiddelen geïnventariseerd om bij rampen vrijkomende gevaarlijke stoffen te monitoren en de risico's voor de bevolking te schatten.

Op vrijdagavond 23 februari is het asbestschip Otapan aangekomen in de Waalhaven bij scheepswerf Balck. DCMR Milieudienst Rijnmond geeft antwoord op vragen over de sanering van de Otapan.