Onderzoek

Vorige week heeft De Volkskrant bericht over onderzoek dat ze heeft gedaan naar inspecties bij bedrijven die vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen (Brzo). In dat bericht wordt gesteld: “Van de 400 chemische en andere risicobedrijven in Nederland heeft meer dan de helft de veiligheidsregels in de afgelopen twee jaar overtreden.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft het onderzoeksrapport gepubliceerd over het ongeval op 6 februari 2015 bij BASF Nederland in De Meern waarbij een emissie van nikkelhoudende stof ontstond. De emissie vond plaats in een aftapinstallatie die in een bedrijfshal van de Base Metal fabriek van BASF staat. Het ongeval in februari 2015 was niet het eerste ongeval met de betreffende installatie dat door de Onderzoeksraad is onderzocht.

Bij het vragenuur aan staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft de SP vragen gesteld over het bericht dat driekwart van de Brabantse chemiebedrijven de veiligheid niet op orde heeft. Omroep Brabant kwam naar buiten met resultaten van eigen onderzoek naar inspectierapporten van de provincie Brabant in 2015 en 2016.

Op 25 november 2016 vond de jaarlijkse CTGG Voorlichtingsdag plaats, zoals al jaren georganiseerd in samenwerking met Gevaarlijke Lading. Deze keer was de CTGG in Rotterdam aan de Maas neergestreken, in de evenementenlocatie Hal4. Natuurlijk kwam de wet- en regelgeving 2017 aan bod, maar ook onderzoek in inspectie waren belangrijke thema's op deze dag.

De mogelijkheden om de omvang en de inhoud van de uitstoot van gevaarlijke stoffen in de lucht te bepalen, zijn momenteel nog beperkt. Bij incidenten wil de brandweer deze meetgegevens snel en nauwkeurig hebben, met name om maatschappelijke onrust te vermijden. Om hier een antwoord op te vinden neemt de brandweer sinds 2016 deel aan een onderzoek om de emissie van gevaarlijke stoffen met gebruikmaking van satellieten vast te stellen. Dit onderzoek is inmiddels ingebracht in het satelliettoepassingsprogramma van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ).

De politie heeft in december 2016 in een onderzoek van het Functioneel Parket vier opslaglocaties in Limburg doorzocht. Dat gebeurde in een strafrechtelijk onderzoek naar een directeur van diverse bedrijven in de gemeenten Maasgouw, Weert, Nederweert en Helmond. Bij de bedrijven worden (gevaarlijke) metaalhoudende afvalstoffen opgeslagen en mogelijk bewerkt om (edel)metalen terug te winnen. De verdenking is dat er honderden IBC’s (1000 liter vaten) met afvalstoffen werden opgeslagen zonder vergunning of in strijd met de vergunning.

Het RIVM gaat in opdracht van de NEN onderzoeken of de methode voor het bepalen van de brandonderhoudendheid van verwarmd opgeslagen vloeistoffen van klassen 3 en 4 wel valide is. Uit literatuuronderzoek blijkt dat verwarmd opgeslagen vloeistoffen in bepaalde omstandigheden al bij veel lagere temperaturen dan het vlampunt te ontsteken zijn en kunnen leiden tot een zelfonderhoudende brand. Dit is dus anders dan de voorgeschreven testmethode doet vermoeden. De methode zou daardoor schijnveiligheid bieden.

Een groot deel van de Brabantse gemeenten past de regelgeving voor de risico’s van gevaarlijke stoffen onvoldoende toe in de bestemmingsplannen. Dit blijkt uit een onderzoek van de provincie Noord-Brabant naar 180 bestemmingsplannen van alle 66 gemeenten.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek uitgevoerd in het kader van het project Nationaal Stoffenbeleid: Zeer Zorgwekkende Stoffen: prioriteringsopties voor beleid. Momenteel zijn ongeveer 1400 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bekend en op een lijst geplaatst.

Aan de Erasmus Universiteit is recentelijk onderzoek gedaan naar de invloed van gedrag van leidinggevenden op veiligheid in de sector logistiek en opslag. Een preventiegericht manager blijkt - dankzij zijn 'veiligheidsspecifiek leiderschap' - een veiilger werkvloer te realiseren.