Luchtvervoer

Er zijn geen gevaarlijke situaties ontstaan door strijdige regelgeving op het gebied van safety (transportveiligheid) en security (terrorismebestrijding). Dat heeft minister Peijs geantwoord op kamervragen van PvdA-leden Koenders, Van Heteren en Roefs over terreurbestrijding en transportveiligheid.

Robert Tieman (30 jaar) treedt per 11 september in dienst bij het CBRB als secretaris Veiligheid en Milieu. Hij volgt hiermee de Koen van Dijk op, die per 1 september werkzaam is in een nieuwe werkkring bij Rijkswaterstaat.

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft in de Staatscourant bekendgemaakt dat aan een aantal ondernemingen erkenning is verleend voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen door de lucht.

De nieuwe regels om terrorisme tegen te gaan, zijn met name bij het transport van gevaargoed in de praktijk soms moeilijk te verenigen met de regels om de transportveiligheid te waarborgen. Dat schrijft de Inspectie Verkeer en Waterstaat in haar jaarbericht 2005.

Op 1 januari 2006 zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen aangebracht in de IATA Dangerous Goods Regulations. Inmiddels is dit de 47e editie van het praktijkhandboek voor het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen.

Aan aandacht voor REACH geen gebrek, maar rondom het systeem voor het globaliseren van de indeling en kenmerking van chemicaliën, het Global Harmonised System (GHS), blijft het nog een beetje schimmig. Terwijl er toch inmiddels evenveel mensen op Europees niveau bezig zijn met GHS als met REACH. Een reactie van Heddy de Wijs, senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

In het luchtvervoer van gevaarlijke stoffen wordt circa tien procent van de vracht niet geaccepteerd wegens beschadigde verpakkingen.

Inspecteurs van de Europese Unie zijn er onlangs in geslaagd om op een aantal plekken bij de automatische hekken van KLM Vracht ongemerkt met iemand mee naar binnen te glippen. Dat meldt het interne bedrijfsblad Cargo Carrier van de KLM Cargo in haar zomer-editie.