Ladingzekering

In sectie 7.5.7 van het ADR 2013 wordt verwezen naar de Europese norm voor ladingzekering EN 12195-1:2010. Dit artikel beschrijft hoe de verschillende normen en richtlijnen op dit gebied ontstaan zijn en zich nu tot elkaar verhouden.

Auteur(s)

Het wegen van (zee)containers en het goed vastzetten van lading in containers zijn belangrijke actuele onderwerpen. Bij niet alle betrokkenen is echter voldoende kennis over deze materie aanwezig, wat kan leiden tot boetes en ongevallen.

In dit artikel wordt de dagelijkse praktijk beschreven bij een bedrijf dat vooral reservoirwagens lost: Arkema. Waarom kiest dit bedrijf voor spoorvervoer en welke uitdagingen komen daarbij kijken?

Het kapseizen van de Duitse tanker Waldhof in januari 2011 dat tot een langdurige stremming op de Rijn leidde, is veroorzaakt door verkeerde belading van het vaartuig. Dat heeft onderzoek door de Duitse autoriteiten uitgewezen. De stremming veroorzaakte een economische schade van 50 miljoen euro.
 
De zeven ruimen van het met 2400 ton zwavelzuur geladen schip waren voor een deel geladen. Daardoor verloor het vaartuig in dieper water aan stabiliteit en sloeg het om.
 

Gezond Transport heeft een nieuwe versie van het instrument Veilig Verladen ontwikkeld en online gezet. Vervoerders kunnen hiermee werksituaties herkennen die een gezondheidsgevaar opleveren bij het laden en/of lossen van vloeibare gevaarlijke stoffen in tankwagens.


Op de site veiligverladen.nl kan de vervoerder een stof- of productnaam invoeren, samen met gegevens over temperatuur van de lading en de methode van verladen.


Bij het vaststellen van diverse overtredingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee, tijdens de controle van een containerschip heeft de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) niet alleen de kapitein beboet, maar voor het eerst ook de ladingagent die verantwoordelijk is voor het opstellen van het gevaarlijke stoffen

De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in België heeft op haar website de Europese richtlijnen voor het zekeren van lading voor transport gepubliceerd. Daarin staan de tien
belangrijkste geboden die van belang zijn bij het goed vastzetten van lading.