Incidentbestrijding

Gevaarlijke Lading 6-2017 is verschenen, met als thema: CTGG-dag. In dit nummer de volgende bijdragen:

Op maandag 20 november om 15.10 uur vond er een ontploffing plaats in de zone nevenproducten van de cokesfabriek van ArcelorMittal Gent. De interne en externe hulpdiensten kwamen ter plaatse. Er viel hierbij een dodelijk slachtoffer en twee gewonden, van wie de toestand stabiel is.

Veiligheidsregio Zeeland en Zeeland Seaports hebben op 16 november een nieuw waarschuwingssysteem gelanceerd voor incidenten in het havengebied in Zeeland. Bedrijven in het havengebied die zijn aangesloten op het systeem krijgen direct een melding wanneer er een ongeval met gevaarlijke stoffen heeft plaatsgevonden en er gevaar dreigt voor de omgeving.

De Cargo Incident Notification System (CINS) en de International Group of P&I Clubs (IG) hebben nieuwe richtlijnen opgesteld voor het transport over zee van houtskool en koolstof. Deze ladingen worden beschouwd als zelfverwarmend, en recentelijk zijn er verschillende branden geweest waarbij houtskool vervoerd in containers betrokken was.

De Veiligheidsregio Twente is op 11 september gestart met de nieuwe campagne '' Hoe spoort het''. In de regio Twente worden gevaarlijke stoffen door treinen over het spoor vervoerd; deze treinen rijden door de volgende gemeenten: Almelo, Hengelo, Borne, Rijssen/Holten, Wierden, Losser, Dinkelland, Oldenzaal en Hof van Twente.

De Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) en Gevaarlijke Lading/Sdu organiseren op 24 november 2017 de jaarlijkse CTGG-dag. Dit jaar wordt deze voorlichtingsdag van de CTGG centraal in Nederland gehouden: bij Inn Style in Maarssen, in de provincie Utrecht.

Magazine editie

Vorig jaar is de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond gestart met het project Operationele informatie bij incidenten met Gevaarlijke stoffen. Doel hiervan is de operationele informatie bij incidenten met gevaarlijke stoffen in het Rijnmondgebied te stroomlijnen, beheren en beter toegankelijk te maken. Daarmee zal het systeem beter, sneller en makkelijker te raadplegen zijn voor de hulpverleningsdiensten.

Naar aanleiding van de explosies bij de ondergelopen chemiefabriek in Houston heeft BNR Nieuwsradio de directeur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid aan het woord gelaten. Carlo Post, tevens crisisexpert, vertelt over de mogelijke gevolgen van overstromingen bij chemische bedrijven in Nederland. Hij stelt dat de preventie in Nederland beter geregeld is dan in de Verenigde Staten.

Sinds 29 juli jl. lag de productie bij raffinaderij Shell Pernis stil, vanwege een stroomstoring. Op 24 augustus waren de herstelwerkzaamheden aan de elektriciteitsvoorziening op Shell Pernis voor het grootste deel afgerond. Vrijwel alle fabrieken zijn weer in gebruik genomen, waar nodig met toestemming van de autoriteiten.

Woensdag 9 augustus in de ochtend is op een schip tijdens de verlading van aardgascondensaat in de buitenhaven van Delfzijl een lekkage opgetreden. Bij deze lekkage zijn enkele tientallen kuubs van dit aardgascondensaat in het oppervlaktewater van de haven terechtgekomen.