Incidentbestrijding

De ministerie van Justitie en Veiligheid en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn een internetconsultatie gestart voor wijziging van de Politiewet 2012, de Wet veiligheidsregio’s en de Tijdelijke wet

Door het Nibra (wie kent het nog?) is in 2006 de Handreiking buisleiding incidentbestrijding opgesteld en in beheer ondergebracht bij het IFV. Deze handreiking bleek bij onderzoek sterk verouderd, actualisatie was hard nodig.

Publiek-private samenwerking bij incidenten met gevaarlijke stoffen is van wezenlijk belang om incidenten snel en adequaat te bestrijden en om escalatie te voorkomen, aldus de VNCI.

Op 28 februari is in de technische ruimte van de schaatsbaan van een sportcomplex in Geleen een kleine ammoniaklekkage geweest. De lekkage kon vrij snel worden ingeblokt. Zo’n 60 à 70 mensen die in het pand aan het sporten, schaatsen of zwemmen waren, werden op een aparte locatie in het complex opgevangen.

Minister Bijleveld en staatssecretaris Visser van Defensie hebben het interne onderzoeksrapport van het Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK - mei 2017) over voorvallen tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen aan de Tweede Kamer aangeboden.

Recentelijk is een Europese conceptnorm gepubliceerd die richtlijnen bevat voor crisismanagement, de prCEN/TS 17091 ‘Crisis management – Guidance for developing a strategic capability’. Deze norm beoogt organisaties handvatten te bieden hun bekwaamheid om met crisissituaties om te gaan te ontwikkelen en verbeteren. Op deze conceptnorm kan tot begin april 2018 commentaar worden geleverd.

Spoorwegbeheerder ProRail is bevoegd om te rijden met optische en geluidssignalen bij bepaalde incidenten op het spoor. Om haar chauffeurs zo goed mogelijk op te leiden is een nieuwe samenwerking opgestart met het Nederlands Instituut voor Verkeersveiligheid (NIV).

Een deel van het laboratorium van het LUMC in Leiden is maandag ontruimd geweest vanwege een klein ongeval met gevaarlijke stoffen, zo meldt de Brandweer Hollands Midden op Twitter. Bij het mengen van twee stoffen is iets niet goed gegaan, waardoor een plas op de grond was ontstaan.

Een nieuwe manier van alarmeren bij voorvallen met gevaarlijke stoffen in het Rotterdamse havengebied heeft in 2017 tot aanzienlijk minder vertragingen op het spoor geleid. Van de zeventien keer dat de (bedrijfs)brandweer vorig jaar moest uitrukken, konden de treinen op de hoofdbaan twaalf keer blijven rijden.

Magazine editie

Op 24 november 2017 vond de jaarlijkse CTGG-voorlichtingsdag plaats, op een prachtige locatie aan het water in Maarssen. Zoals ieder jaar werden de deelnemers in één dag bijgepraat over de actualiteiten rond vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen.