Incident

Nederland heeft te weinig capaciteit om milieurampen op volle zee het hoofd te bieden. Rijkswaterstaat is genoodzaakt extra maatregelen te nemen, zoals het inhuren van gespecialiseerde schepen. Zo wil de overheidsdienst de schade aan het milieu en de economie door rampen zo veel mogelijk beperken.

De eerste tunnel van de Betuweroute, die gebruikt zal worden voor onder andere het vervoer van gevaarlijke stoffen, wordt pas medio september 2006 in gebruik genomen. De Botlektunnel vervangt dan de Botlekbrug op de Havenspoorlijn.

Het Basisnet voor vervoer van gevaarlijke stoffen moet nog verder uitgewerkt worden volgens de Tweede Kamer. Minister Peijs heeft beloofd alle partijen daarbij te betrekken. Een must, vinden gemeenten en bedrijven.

De DCMR heeft samen met Deltalinqs de regels voor opslag in grote bovengrondse tanks aangescherpt. Aanleiding is een onderzoek dat de DCMR in 2004 en 2005 heeft uitgevoerd bij 24 bedrijven in het Rijnmondgebied waar grote bovengrondse opslagtanks in bedrijf zijn.

DSM Anti-Infectives heeft een boete van 50.000 euro gekregen van het Openbaar Ministerie vanwege een lekkage aan een tank voor de opslag van zoutzuur (30 %). Daarbovenop moet het Delftse bedrijf nog eens € 34.941,- betalen omdat het niet gezorgd heeft voor tijdige renovatie van de tank.

De snelweg A1 tussen Twello en Voorst is woensdagochtend in beide richtingen weer vrijgegeven. Dit deel van de A1 was vanaf dinsdagmiddag afgesloten vanwege een gekantelde vrachtwagen met ethanol.

Het Emergency Response Team van Wilchem, onder leiding van International Marsac, is half december vorig jaar voor een internationale spoedopdracht vertrokken naar de Fayal Islands op de Azoren (Atlantische oceaan). Op één van de Azoreneilanden bleek een geladen containerschip op de ruwe kust te zijn gestrand, waardoor een speciale bergingsoperatie in gang gezet moest worden.

GroenLinks-kamerlid Duyvendak heeft aan de minister van Verkeer en Waterstaat vragen gesteld over nieuwe berichten over het incident met een chemicaliëntrein bij Arnhem in november 2004.

Minister Peijs heeft antwoord gegeven op vragen van de VVD-kamerleden Oplaat en Hofstra over het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein in Goor.