Incident

De werkgroep Arbeidsveiligheid van de VNCI vindt dat het aantal ongevallen in de chemische industrie te langzaam daalt. Daarom vraagt zij bedrijven hun ongevallenanalyses voortaan meteen met de VNCI te delen. Dan kunnen andere bedrijven daar sneller van leren en zal de branche haar doel van nul ongevallen sneller bereiken. Zo krijgt de werkgroep een actueel overzicht van incidenten die hebben plaatsgevonden, dat ze eens per kwartaal in haar periodieke overleg kan bespreken. Daarna kan ze de leden direct informeren over de geleerde lessen, eventueel op bijeenkomsten.

Staatssecretaris DIjksma (I&M) heeft Kamervragen beantwoord over het feit dat er opnieuw een formaldehydelek is opgetreden bij DuPont in Dordrecht. Ze stelt dat het bevoegd gezag op 14 oktober een last onder dwangsom heeft opgelegd aan DuPont. Deze hield in dat het bedrijf een veiligheidsstudie moet uitvoeren en de daarin geïdentificeerde maatregelen moet uitvoeren. Daarnaast heeft het bevoegd gezag aangekondigd het inspectieregime voor het bedrijf te verzwaren, onder andere door het uitvoeren van extra inspecties.

Bij het chemiebedrijf Chemtura in Amsterdam heeft in de nacht van zaterdag op zondag een grote brand gewoed. De brand ontstond rond half 3 in de nacht van zaterdag op zondag nadat een tank met afvalwater explodeerde en in brand vloog. De oorzaak van de explosie is onbekend. Er zijn geen gewonden gevallen. Rond half zes had de brandweer de brand onder controle. Het scheepvaartverkeer is weer vrijgegeven.

Staatssecretaris Dijksma heeft Kamervragen van de SP beantwoord over het bericht dat DuPont honderden kilo’s formaldehyde heeft gelekt. Ze stelt dat er geen Europees of nationaal verbod is voor het gebruik van formaldehyde. Omdat de stof sinds 1 januari 2016 Europees ingedeeld is als kankerverwekkend, categorie 1B, geldt er wel een minimalisatieplicht, zowel voor de blootstelling van werknemers als voor de emissie naar het milieu. De vergunning die het bedrijf heeft voor de emissie van formaldehyde houdt hier rekening mee, aldus Dijksma.

Door een zware explosie op het terrein van het Duitse chemieconcern BASF in Ludwigshafen en de brand die erop volgde, zijn ten minste twee doden gevallen. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten maandagavond bekendgemaakt. Naar twee vermiste medewerkers wordt nog gezocht. Zes mensen raakten zwaargewond.

In het geval van incidenten waarbij het productieproces van DuPont/Chemours moet worden stilgelegd, zal dat bedrijf omliggende gemeenten meteen informeren. Dat heeft het chemiebedrijf toegezegd in een stevig gesprek na het lekken van 2730 kilo kankerverwekkende formaldehyde in augustus. De gemeente Sliedrecht werd toen niet op de hoogte gebracht.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid heeft aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen chemisch bedrijf DuPont. Op 12 augustus jl. heeft DuPont melding gedaan bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) over een incident met formaldehyde. OZHZ heeft het bedrijf direct opgedragen het incident te onderzoeken en een onderzoeksrapport in te dienen. Voordat de melding werd gedaan, heeft DuPont de betreffende productielijn, de polylijn 1 in de Delrin fabriek, stilgelegd.

Een tankwagen met zoutzuur heeft vanochtend problemen veroorzaakt op de A28 tussen Amersfoort en Utrecht. De vrachtwagen lekte, en ter hoogte van de afslag De Bilt/Uithof zette de chauffeur daarom zijn voertuig stil, meldt de Veiligheidsregio.
Hoewel de chauffeur zelf het lek wist te dichten heeft de brandweer toch een schuimblusvoertuig en een adviseur gevaarlijke stoffen gestuurd. Uit voorzorg werd toch besloten om het zoutzuur over te pompen in een tweede tankwagen.

Staatstoezicht op de Mijnen heeft Akzo Nobel Salt B.V. in Twente tot nader order onder verscherpt toezicht geplaatst. Het verscherpte toezicht vindt plaats vanwege onlangs vastgestelde lekkages van diesel en mogelijk pekel bij boorputten, en vanwege een groot aantal lekkages van pekel en brakwater uit transportleidingen sedert 2014. Ook schiet de wijze en het tijdstip van melden aan SodM van lekkages uit putten en transportleidingen tekort. Daarnaast heeft er een ongeautoriseerde her-ingebruikname plaatsgevonden van een transportleiding na een recente lekkage.

België krijgt vanaf januari een nieuw nationaal platform met daarin alle mogelijke data, kaartgegevens en communicatietools die nodig zijn bij noodsituaties.