Handhaving

Het merendeel van de LPG-tankstations in de gemeente Rotterdam voldoet niet aan één of meer milieuvoorschriften.

Een adviesgroep van de Publieksagenda van VROM wil meer handhaving bij bedrijven met gevaarlijke stoffen.