Handhaving

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW), Rijkswaterstaat (RWS) en het Korps landelijke politiediensten (KLPD) hebben eind oktober een handhavingsactie gehouden in de containerbinnenvaart op de corridor Rotterdam-Antwerpen. Zie het nieuwsbericht hierover. Daarbij hebben ze weinig overtredingen aangetroffen.

Tien procent van de kunststofverpakkingen bevat nog steeds te veel zware metalen. Dat blijkt uit een controleactie van de VROM-Inspectie. De Inspectie controleerde 203 verschillende draagtassen van kunststof, productverpakkingen en rollen kunststoffolies.


Met name loodchromaat, dat wordt gebruikt om folies en draagtassen geel te kleuren, zorgt voor problemen.

Het IPO heeft samen met VNO en VNG een brief gestuurd aan staatssecretaris Atsma. Dit in reactie op zijn uitspraken tijdens het Algemeen Overleg (AO) van 15 september over de uitvoering van het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

Op 15 september heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden tussen de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu. Het verslag van dit overleg, over handhaving en vergunningen, is op 20 oktober vastgesteld en inmiddels gepubliceerd bij de Tweede Kamer.

De Arbeidsinspectie gaat meer en gerichter controleren bij (chemie)bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken, als ze onderhoud plegen aan hun installaties. De inspectiedienst heeft dat besloten, omdat het al jaren op werkvloer te vaak misgaat met gevaarlijke stoffen tijdens onderhoud(stops).


Dinsdag bleek uit de Incidentrapportage 2008-2010 dat bij 77 onderzochte incidenten met gevaarlijke stoffen de afgelopen drie jaar in meer dan de helft van de gevallen onderhoud werd gepleegd, installaties werden stilgelegd of werden opgestart.

Staatssecretaris Atsma wil het toezicht op BRZO-bedrijven centraliseren, zo bleek uit het Algemeen Overleg (AO) Handhaving en Vergunningverlening van 15 september. In dit AO stond onder andere de Quickscan BRZO-bedrijven van de VROM-Inspectie op de agenda, uitgevoerd naar aanleiding van de brand bij Chemie-Pack. 


Opschalen
Staatssecretaris Atsma liet weten, evenals de Tweede Kamer, voorstander te zijn van het opschalen en bijeenbrengen van deskundigheid op het gebied van BRZO.

De Tweede Kamer heeft op 15 september  een Algemeen Overleg (AO) over handhaving en vergunningverlening. Het overleg vindt plaats van 16 tot 18 uur in de Klompezaal. 


Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
1. Toezegging inzake majeure risicobedrijven gedaan in AO's (onder andere AO externe veiligheid en gevaarlijke stoffen en AO waterkwantiteit)   26956-108 d.d. 15 juli 2011 
 
2.

Akzo Nobel verwacht op korte termijn van de zwarte lijst van brandonveilige chemische bedrijven af te mogen. ,,We zijn ten onrechte in een kwaad daglicht gezet’’ zegt Bob Stenneke, hoofd veiligheid en milieu van locatie Sassenheim.


Na de ramp bij Chemie-Pack in Moerdijk eiste de Tweede Kamer een rapport over de brandveiligheid bij chemische bedrijven in Nederland. Dat rapport moest er snel komen en dus zijn de bedrijven op twee onderdelen beoordeeld.