Handhaving

Minister Ivo Opstelten (Veiligheid) laat eerder bekijken hoe het gaat met de 25 veiligheidsregio's. Hij stelt daarvoor een commissie in die na de zomer met aanbevelingen komt.


Opstelten reageerde donderdag op het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over de brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. De onderzoeksraad stelde vast dat de twee betrokken veiligheidsregio's niet op een lijn zaten met de aanpak van de brand. Minder veiligheidsregio's zou de kans op miscommunicatie verkleinen.


Maar Opstelten wilde daar nu niet aan. De veiligheidsregio's zijn er nog niet zo lang.

Vandaag heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid zijn rapport over de brand in Moerdijk gepresenteerd. De belangrijkste conclusies hieruit zijn de volgende. Het bedrijf Chemie-Pack handelde in strijd met de vergunning en hield zich niet aan de procedures. De overheid heeft zich vervolgens traag en te coulant opgesteld bij het toezicht en de handhaving.

Staatssecretaris Atsma heeft per brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de stand van zaken ten aanzien van de vorming van Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD's).


Hij schrijft onder andere: "In de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Flevoland, Utrecht en Zeeland komt er per provincie één RUD; in Overijssel en Limburg komen per provincie twee RUD’s; in Noord-Brabant komen drie RUD’s, in Noord-Holland komen drie tot vijf RUD’s, in Zuid-Holland komen vijf RUD’s en in Gelderland komen er zeven. In totaal is sprake van de bouw van 28 tot 30 RUD’s.

Het tankopslagbedrijf Odfjell in het Rotterdamse Botlekgebied heeft tot het einde van de maand de tijd om de veiligheid op het terrein in orde te brengen. Dat heeft een woordvoerder van de Inspectie SZW (de voormalige Arbeidsinspectie) laten weten.


De inspectie maande het bedrijf eind vorig jaar om een gevaarlijke situatie op het terrein aan te pakken. Er zouden gevaarlijke stoffen ontsnappen die een risico vormen voor personeel en omgeving.

DCMR Milieudienst Rijnmond kreeg in 2011 twintig procent meer milieumeldingen dan in 2010, 22.122 tegen 18.647. De afgelopen vijf jaar daalde het aantal milieumeldingen. De DCMR verscherpte het toezicht. Meer over de gemelde milieuoverlast en de aanpak van de DCMR is te lezen in het Milieumeldingenverslag 2011. In 2011 resulteerden een toename van overlastgevende incidenten, van structurele overlast van de grote industrie en van alertheid bij de bevolking in meer meldingen van de bewoners uit het Rijnmondgebied. Ook het bijzondere weer zorgde voor extra meldingen.

Op locaties waar asbest wordt verwijderd, schort het vaak aan de veiligheid voor werknemers. Dat blijkt uit controles door de Arbeidsinspectie bij bedrijven die asbest mogen verwijderen. Dit staat in het 'Inspectierapport Asbest 2009/2010' van de Arbeidsinspectie (zie link hieronder).

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en BASF Polyurethanes Benelux BV in Boxtel (BASF) hebben op 9 december een convenant gesloten. Zij hebben afspraken gemaakt over het verder verbeteren van de naleving van de wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en het verminderen van de toezichtlast. BASF is de eerste afzender van gevaarlijke stoffen die met de IVW een convenant sluit.

Vergunningverlening aan en toezicht op risicovolle bedrijven moeten duidelijk worden gescheiden en de handhaving moet beter. Om de vereiste professionaliteit te waarborgen komen er circa vijf gespecialiseerde uitvoeringsdiensten voor risicovolle bedrijven (BRZO). Dat schrijft staatssecretaris Atsma (Infrastructuur en Milieu) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Atsma, geeft in een brief aan de Tweede Kamer aanvullende informatie over de resultaten van de actie Tegengas (gegaste containers). Dit was toegezegd tijdens het Algemeen Overleg Handhaving en Vergunningverlening van 15 september 2011. De informatie van de staatssecretaris heeft betrekking op drie aspecten:
1) is er nu wel of niet sprake van een verbetering?;
2) het wel of niet wettelijk verplichten van een meetmethode;
3) het wel of niet overgaan tot een 100% controle.

Het wordt voor Nederland makkelijker om illegaal en onveilig vuurwerk van de markt te houden. Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) heeft een overeenkomst getekend om de samenwerking tussen Nederlandse en Chinese inspecteurs te verbeteren. Het gaat hierbij om het uitwisselen van informatie over de controle en handhaving tussen Chinese en Nederlandse controleurs.