Gassen

Het concept van PGS 9: 'Cryogene gassen: opslag van 0,150 m3 - 100 m3' is gereed voor commentaar. Alle geïnteresseerden kunnen het concept inzien en eventuele opmerkingen sturen aan het PGS-projectbureau.

Op 17 augustus heeft een brand gewoed bij gasleveranciersbedrijf Voets Yellow gas in Bergen op Zoom. De brand is ontstaan bij het vullen van gasflessen, die daarna ontploften. De eigenaar heeft ervoor gezorgd dat een flink aantal gasflessen in veiligheid zijn gesteld. Het gaat om buta- en campinggasflessen van Voets Yellow Gas.

In stallen bij veehouders bestaat het gevaar dat er toxische gassen zoals H2S (waterstofsulfide) vrijkomen uit meststoffen. Het inademen hiervan is zeer gevaarlijk en kan leiden tot bewustzijnsverlies en/of uiteindelijk de dood.

Het kabinet komt in de tweede helft van 2018 met een wetsvoorstel voor ‘de ontmanteling van de Nederlandse olie- en gasinfrastructuur’. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in zijn wetgevingsagenda voor de energietransitie, die hij deze week naar de Kamer stuurde.

Het Amerikaanse Center for Chemical Process Safety (CCPS) heeft zijn maandelijkse Process Safety Beacon gewijd aan vloeibaar gemaakt gas. Naar aanleiding van incidenten die in het verleden gebeurd zijn, geeft het Beacon algemene informatie over (vloeibaar) gas en tips voor hoe om te gaan met gassen in (druk)houders.

Magazine editie

We horen de laatste tijd weinig over incidenten met gassen in containers. Bewustwording, opleiding en technieken als gasmeten en ontgassen dragen hieraan bij. Maar er gaan ook nog genoeg dingen fout. Nog niet iedereen is doordrongen van het belang van gasmetingen in containers.

LNG en waterstof worden steeds meer gebruikt als brandstof voor vrachtwagens en schepen. Maar tot voor kort was er nog weinig aandacht voor de risicobeheersing en incidentbestrijding rond deze brandstoffen. Het IFV pleit ervoor deze brandstoffen pas (grootschalig) in te voeren als hiervoor goede richtlijnen voor hulpdiensten zijn.

België heeft de multilaterale ADR-overeenkomsten 294 en 301 mede-ondertekend. De eerste betreft het vervoer van pre-productie-prototypes van assemblages van grote lithium-ion-batterijen (UN 3480).

Magazine editie

Voor de invoer en doorvoer van LNG speelt Gate terminal op de Maasvlakte een cruciale rol. Wat gebeurt er achtereenvolgens in de keten van activiteiten, van de aanvoer vanaf zee tot het tanken bij het tankstation? En met welke veiligheidsaspecten moeten we rekening houden?

Magazine editie

Naast de fossiele brandstoffen als benzine en diesel bestaan er inmiddels zo'n tiental nieuwe oftewel alternatieve brandstoffen. Wat hiervan de eigenschappen en dus ook de gevaren zijn, wordt zo langzamerhand steeds beter in kaart gebracht. De Kennistafel Alternatieve Brandstoffen draagt daaraan bij.