Chemie

De Nederlandse chemie presteerde in 2012 sterk, ondanks de zwakke economische omstandigheden in Europa. De productie nam toe met ruim 5%, terwijl de  chemie in heel Europa kromp met 1,5%. Deze prestatie vasthouden wordt moeilijk, zo niet onmogelijk: de vraag vanuit Europa krimpt dit jaar en ontwikkelt zich de komende jaren naar verwachting zwak tot matig. Voor de Nederlandse chemie wordt voor 2013 een productiekrimp van 3% verwacht en een stabilisatie in 2014.

De uitstoot van onder meer stof, kwik en zink via de schoorsteen van staalproducent Nedstaal is in 2012 fors afgenomen ten opzichte van 2011. Dat meldt het bedrijf in een persbericht.

De gemeten emissiewaarden blijven ruim onder de norm zoals die is vastgelegd in de milieuvergunning. De belangrijkste reden voor de afname van de uitstoot is het verbeterde onderhoud van het stoffilter dat gebruikt wordt. Daarnaast heeft een krimp van het productievolume met ongeveer 10 procent een rol gespeeld. Maar Nedstaal benadrukt dat de behaalde milieuwinst groter is dan die 10 procent.

De gemeente Delfzijl wil dat het chemiebedrijf FMC Chemicals binnen zes maanden een veiligheidsrapport indient dat voldoet aan de wettelijke eisen. Volgens de gemeente kan het bedrijf de veiligheid van het personeel niet garanderen.

De kwestie sleept al geruime tijd. Delfzijl vindt het nu welletjes en heeft het bedrijf schriftelijk tot actie gemaand. Ook de arbeidsinspectie houdt zich met de zaak bezig.

FMC is een BRZO-bedrijf.

Vertegenwoordigers van overheid, wetenschap en de chemiesector gingen op 2 april met elkaar in gesprek over de veiligheid van de chemische industrie. Het doel van deze ‘Expert meeting veiligheid’ was om in een open dialoog elkaars standpunten te leren kennen en kennis, ideeën en inspiratie op te doen, om vervolgens actiepunten te identificeren. De door de VNCI georganiseerde meeting vond plaats in het kader van Veiligheid Voorop, het actieprogramma van VNO-NCW, VNCI, VHCP, VNPI en VOTOB om de veiligheid bij de leden verder te verbeteren.
 

Boetes en dwangsommen zijn volgens staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu nog altijd dé middelen om bedrijven aan te pakken als tankopslagbedrijf Odfjell in de Rotterdamse Botlek. Dat zei ze woensdagavond tijdens een plenair debat over Odfjell in de Tweede Kamer.

In de Tweede Kamer vindt vanmiddag het Algemeen Overleg plaats van de commissie Veiligheid en Justitie over de brand bij Chemie-Pack. Op de agenda staat:

1.  Overzicht financiële gevolgen van de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk 

 26956-92 d.d. 8 februari 2011

2. Reactie op het SP-aanvalsplan gevaarlijke stoffen, lessen uit Chemie-Pack Moerdijk  

26956-95 d.d. 3 maart 2011

3. Klachtenregistratie na brand Moerdijk  

26956-102 d.d. 26 april 2011

De BASF fabriek in De Meern heeft uitbreidingsplannen. De Utrechtse GroenLinks-fractie heeft al laten weten fel tegen te zijn.
 
BASF overweegt de productie van katalysatoren uit te breiden en zou daarvoor een extra fabriek neer moeten zetten. Ook wordt er over gedacht om bassins voor de opvang van waterstromen in te richten en de laboratoria uit te breiden. In februari informeerde BASF de gemeente al over de plannen.

Chemiereus BASF is volgens wereldwijde experts het meest bewonderenswaardige chemiebedrijf. Dat blijkt uit World’s Most Admired Companies 2013, de jaarlijkse ranglijst van het zakelijke tijdschrift Fortune die begin maart gepubliceerd is. Op de tweede plek staat DuPont.

In een interview met BNR Nieuwsradio spreekt Jos Dingemans, VNCI-manager veiligheid, gezondheid en milieu, over de inspectiediensten. Hij stelde: "Ja, het aantal inspecties neemt toe. En ja, de verschillende toezichthouders werken te veel versnipperd. Dat neemt niet weg dat de chemische industrie het overheidstoezicht op de veiligheid als nuttig en nodig ervaart. Veiligheid in de sector is namelijk een topprioriteit."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft zorg over het niveau van veiligheid in de bouw, de gezondheidszorg en de chemische industrie, bracht de raad vandaag in een persbericht naar buiten. De Onderzoeksraad zal zich de komende jaren in het bijzonder richten op het verbeteren van de veiligheid in deze specifieke sectoren. Ook de veiligheid van het wegverkeer en digitale veiligheid staan hoog op de agenda van de Raad. Dat schrijft voorzitter Tjibbe Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag in het boek 'Veiligheid in Perspectief'.