Chemie

Arbozone/Toxic heeft een speciale uitgave ontwikkeld die inzicht geeft in de effecten die chemische producten hebben op mensen. Daarnaast geeft het antwoord op de belangrijkste vragen rond het werken met gevaarlijke stoffen: wat moet je regelen en hoe doe je dat? Het boekje is gratis te bestellen.

Het volume van de export van goederen was in februari 6,6 procent groter dan in februari 2014. De stijging is wat kleiner dan in januari. In februari was vooral de export van transportmiddelen, aardgas en aardolieproducten hoger, meldt het CBS. Ook de export van chemische producten groeide licht. Zowel de uitvoer van Nederlands product als de wederuitvoer groeide. Het volume van de import was in februari 0,5 procent groter dan een jaar eerder. In januari groeide de import van goederen met 1,3 procent.

Drie jaar geleden ging het actieplan Veiligheid Voorop van start, een initiatief van VNO-NCW en een aantal brancheorganisaies om de veiligheid in de hele chemie- en petrochemieketen te verhogen. Het gaat hierbij vooral om het verbeteren van de veiligheidscultuur in de bedrijven. Hoever staat het hiermee en wat is er de afgelopen tijd bereikt?

Op de website van het actieplan Veiligheid Voorop in een verslag gepubliceerd van de Veiligheidsdag voor Brzo-bedrijven 2014, die op 6 november jl. plaatsvond. Onder het thema 'Leiderschap en ketenverantwoordelijkheid' waren er presentaties en workshops over gerelateerde onderwerpen. Deze presentaties zijn ook te downloaden van deze website. Ook werd Anton van Beek, topman van Dow Benelux, gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van Veiligheid Voorop.

Volgens het promotieonderzoek van criminologe Marieke Kluin nemen veel chemische bedrijven in de regio Rotterdam-Rijnmond het nog steeds niet zo nauw met de veiligheids- en milieueisen. De bedrijven zijn roekeloos, calculerend of schieten tekort. Nader onderzoek moet uitwijzen of de conclusies ook opgaan voor andere gevaarlijke bedrijven in Nederland.

De Europese chemiekoepel Cefic heeft haar eerste rapport gepubliceerd over de ontwikkeling van het netwerk voor intermodaal chemietransport. Dit rapport brengt de hindernissen in kaart voor de 'modal shift' van weg- naar intermodaal transport. Verder bevat het de belangrijkste intermodale transportcorridors en -volumes. Het rapport doet aanbevelingen aan stakeholders om de groei van intermodaal chemietransport te bevorderen.

Cefic, de European Chemical Industry Council, heeft deze week de rapportage met feiten en cijfers van de Europese chemische industrie over 2012 gepubliceerd. Het rapport ‘The European Chemical Industry: Facts and figures 2013’ laat onder andere zien dat de Europese chemische industrie met een bedrag van 8,9 miljard euro hoog scoort op het gebied van research & development in 2012. De verkoop van chemische producten bleef stijgen in 2012, tot € 558 miljard.

Magazine editie

SQAS, het beoordelingssysteem voor de chemische industrie, zit in de lift: steeds meer logistieke dienstverleners in de chemie onderwerpen zich aan deze inspectie. Wat is de huidige stand van zaken rond dit assessmentsysteem.

In hoger beroep is afgelopen dinsdag in het gerechtshof Arnhem opnieuw een boete van 30.000 euro geëist tegen het Apeldoornse chemiebedrijf Breustedt Chemie. Wel hield de advocaat-generaal rekening met het feit dat de onderneming inmiddels verbeteringen heeft aangebracht door nieuwbouw te plegen. Die nieuwbouw voldoet volgens de directrice aan strengere eisen dan de huidige wetgeving.

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken van de mogelijke productie van groene fosfor op de Thermphos-site te Vlissingen. De afgelopen maanden hebben Zeeland Seaports, de Provincie Zeeland en het Ministerie van Economische Zaken intensief overleg gevoerd met een kandidaat investeerder over de mogelijke productie van groene fosfor op de Thermphos-site te Vlissingen. Dit overleg heeft geleid tot een Letter of Intent tussen alle partijen.