Brzo - Seveso

Het Openbaar Ministerie heeft in de rechtbank in den Bosch boetes van 100.000 euro en 75.000 euro geëist tegen Ecoson en Rendac Son uit Son en Breugel. Op 7 november 2015 kwam het dak los van een vergistingsinstallatie, waardoor circa 22.500 m³ explosief biogas is vrijgekomen.

Veiligheidsregio’s zijn niet langer verplicht elke drie jaar een oefening te houden om te toetsen of rampenbestrijdingsplannen voldoen. Dat blijkt uit een besluit dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd in het Staatsblad (2017, 454).

Overstromingsrisico’s maken deel uit van het Brzo 2015. VR-bedrijven (bedrijven die verplicht zijn een veiligheidsrapport te maken voor het bevoegd gezag) zijn sindsdien verplicht informatie over overstromingsrisico’s in hun veiligheidsrapporten op te nemen. Het beoordelen van deze rapporten blijkt best complex.

Er komt mogelijk één Brzo-inspectie voor de twee fabrieken van AkzoNobel op Chemiepark Delfzijl. Recentelijk zijn er Brzo-inspecties geweest bij de monochloorazijnzuur (MCA)- en de chloorfabriek (MEB) van AkzoNobel in Delfzijl. Naar aanleiding van de inspectie van 2016 werd nog één overtreding vastgesteld. Er werden geen nieuwe overtredingen geconstateerd.

Het definitieve rapport over de Brzo-inspectie bij de chloorfabriek van AkzoNobel Delfzijl is in lijn met de terugkoppeling die in april werd gegeven. “De Inspectie constateerde enkele verbeterpunten, zoals het eerder reageren op roestvorming bij de staalconstructie van de chlooropslag en het hebben van een structureel schilderplan. Er werden geen overtredingen vastgesteld.

Per 1 juli jl. is het toezicht op de vergunningverlening op DuPont/Chemours in Dordrecht overgegaan van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid naar de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit komt doordat toezicht en handhaving op risicovolle bedrijven per die datum is ondergebracht bij gespecialiseerde omgevingsdiensten.

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft de Staat van de Veiligheid majeure risicobedrijven 2016 aan de Tweede Kamer aangeboden. Dit rapport geeft een beeld van de inspanningen die door bedrijfsleven en overheden zijn geleverd op het gebied van de veiligheid van deze groep bedrijven.

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een evaluatie-onderzoek laten uitvoeren naar de wet Vergunningverlening,Toezicht en Handhaving. Binnen het stelsel van omgevingsdiensten zijn zes Brzo-omgevingsdiensten ingericht die zijn belast met de uitvoering van de VTH-taken rond majeure risicobedrijven.

Auteur(s)
Magazine editie

Nu men in Nederland bezig is met de hervorming van het Brzo-toezicht, heeft Gevaarlijke Lading ook haar licht opgestoken over de situatie hiervan in Vlaanderen. Ook daar is (nog steeds) sprake van versnippering van controlediensten. Daar moeten bedrijfsleven en controleurs soms wel hun weg in vinden.

Magazine editie

Recentelijk heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid een rapport over veiligheid en toezicht in de Brzo-sector gepubliceerd. Dit rapport is te veel gericht op de Nederlandse structuren en partijen, terwijl de regelgeving voor gevaarlijke stoffen en het toezicht daarop juist zeer internationaal/Europees van karakter is, zo betoogt de auteur van dit artikel.