Brandstoffen

De introductie van vloeibaar aardgas (LNG) kan de maritieme sector helpen om milieuvriendelijker te worden. TNO heeft voor diverse schepen een LNG-veiligheidscheck uitgevoerd en helpt de sector om toekomstige regelgeving rond LNG te ontwikkelen. Hiermee draagt TNO bij aan een schonere scheepvaart.