Afval

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft Kamervragen beantwoord over de verscheping van giftige olie vanuit Rotterdam naar Afrika. In het rapport van het Center for International Environmental Law (CIEL) wordt gesteld dat er sprake was van illegale export van giftige diesel. Nederland zou gehandeld hebben in strijd met het Verdrag van Bazel.

Het bedrijf Chevron North Sea Limited (verder: Chevron) heeft een door het Functioneel Parket aangeboden transactie geaccepteerd in de vorm van de betaling van 200.000 euro boete. De rechtspersoon betaalt de boete voor het in strijd met de Europese regelgeving (EVOA) afvoeren van afvalwater afkomstig van een olieplatform voor de kust van Schotland naar de Rotterdamse haven.

Vanaf 1 maart 2017 moeten asbest-inventarisatiebureaus en de asbestverwijderingsbedrijven het LAVS (Landelijk Asbestvolgsysteem) gebruiken. Het LAVS is een webapplicatie die de asbestgegevens bijhoudt van elke fase in de asbestverwijderingsketen. Dus vanaf de asbestinventarisatie tot aan de stort.

In het Tractatenblad (2017, 11) zijn wijzigingen gepubliceerd die zijn doorgevoerd in het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI) (versie van 2014). De wijzigingen betreffen Bijlage 2 van het verdrag: de uitvoeringsregeling. Deze bestaat uit:

Staatssecretaris Dijksma (I&M) heeft het ontwerpbesluit aan tot wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen aan de Tweede Kamer aangeboden. Zo wordt in het Besluit inzamelen afvalstoffen een nieuwe paragraaf ingevoegd met de verplichting (artikel 1b) dat bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen die behoren tot een categorie van afvalstoffen als bedoeld in bijlage 11 van de Activiteitenregeling milieubeheer en die gescheiden worden afgegeven, afzonderlijk worden ingezameld. Dit op grondslag van artikel 10.47 van de Wet milieubeheer.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft zes marinelocaties van het ministerie van Defensie onder verscherpt toezicht gesteld. De inspectie heeft op deze locaties herhaaldelijk tekortkomingen en overtredingen geconstateerd op gebied van milieu en brandveiligheid. Daardoor kan de veiligheid van personeel en omgeving in het geding komen.

Rijkswaterstaat neemt vanaf 1 januari 2017 de taken over van de Stichting Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) voor het melden van bedrijfs- en gevaarlijke afvalstoffen. Hiervoor hebben Rijk, IPO en VNG het convenant Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA) ondertekend.

Op een afgelegen plek in het buitengebied van Tilburg is in de nacht van zaterdag op zondag een grote hoeveelheid gedumpt drugsafval gevonden. In totaal werden dertien grote vaten en 79 jerrycans met chemisch afval ontdekt. De spullen zijn vermoedelijk gebruikt om synthetische drugs te maken.

Enkele vaten hebben gelekt. De politie vreest dat er milieuschade is ontstaan.

Een gespecialiseerd bedrijf is ingeschakeld om de rotzooi op te ruimen. De politie onderzoekt de herkomst en heeft de hoop onder meer gevestigd op een kentekenplaat die is gevonden.

Vanwege gesjoemel met 30.000 liter vervuild water en het illegaal overbrengen daarvan naar de Rotterdamse haven, heeft justitie een boete van een half miljoen euro geëist tegen de Angolese tak van oliebedrijf BP. Tegen invoerder International Slop Disposal (ISD) eiste het Openbaar Ministerie (OM) 250.000 euro boete.

Gevaarlijke Lading 4/2016 is verschenen, met als thema 'incidentmanagement' en 'gevaarlijk afval'. In dit nummer de volgende onderwerpen:
- Dow Terneuzen heeft nieuw noodcentrum,
- omgang gevaarlijk afval in Arbocatalogus Afval,
- afvoer gevaarlijk olie-afval via scheidingsinstallatie,
- publieke en private partijen bij incidentmanagement,
- actuele beschouwing risicoplafonds Basisnet Spoor,
- branchevereniging VHCP stelt best practices voor chemieketen op,
- concepttekst ontgassingsverbod CDNI beschikbaar,