Afval

Dit najaar mag een scheepslading verglaasd kernafval van de Britse kerncentrale in Sellafield naar de Covra in Vlissingen-Oost worden gebracht. Dit bepaalde de Raad van State, zo schrijft de Provinciale Zeeuwsche Courant.

Zeer waarschijnlijk wordt het Scheepsafvalstoffen-verdrag (SAV) op 1 november 2009 van kracht. Vorig jaar heeft België als laatste land het verdrag ondertekend waardoor het verdrag in werking kon treden. Lees meer in de weblog van Robert Tieman.

Auteur(s)

Ondanks het feit dat het definitieve "groene licht" nog niet is gegeven is het erg waarschijnlijk dat het Scheepsafvalstoffen-verdrag (SAV) op 1 november 2009 van kracht wordt. Vorig jaar heeft België als laatste land het verdrag ondertekend waardoor het verdrag in werking kon treden.

De afvalsector moet zelf werken aan het voorkomen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werknemers. Dat is een van de conclusies van de Projectrapportage Afvalverwerking van de Arbeidsinspectie.

Het toezicht op afvaltransporten is dusdanig
versnipperd dat gevaarlijke ladingen onopgemerkt kunnen blijven. Een ramp als met het gifschip Probo Koala zou ieder moment weer kunnen
gebeuren. Dat zegt hoofdofficier van justitie
René Craemer van het Functioneel
Parket (FP) in het Nederlands Dagblad.

Bij een deel van de afvalverwerkende bedrijven is een gebrek aan kennis over arbeidsrisico's en maatregelen om deze te voorkomen. Dat blijkt uit controles van de Arbeidsinspectie van september tot en met december 2007.

De zeehavenbeheerders binnen de Nationale Havenraad (NHR) hebben bij het ministerie van VROM middels een brief aandacht gevraagd voor de voorziene afschaffing van de vergunningsplicht voor inzamelaars van scheepsafvalstoffen in de Nederlandse zeehavens. Er worden problemen verwacht als dit voornemen wordt uitgevoerd.