9003 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD)

Print     PDF

[ADN tank] STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD)

Vervoersdocument
9003, STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD), 9
UN-nummer
9003
Benaming Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD)
Benaming Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C BUT NOT MORE THAN 100°C or SUBSTANCES WHERE 60 °C < flash-point ≤ 100 °C which are not affected to another class (2-ETHYLHEXYLACRYLATE, STABILIZED)
Benaming Frans
MATIÈRES DONT LE POINT D’ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60°C MAIS INFÉRIEUR, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C qui ne sont pas affectées à une autre classe. (ACRYLATE D' ÉTHYL-2-HEXYLE)
Benaming Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fp ≤ 100 °C , die nicht anderen Klassen zuzuordnen sind. (2-ETHYLHEXYLACRYLAT, STABILISIERT)
Juiste vervoersnaam Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C EN TEN HOOGSTE 100 °C of STOFFEN 60 °C < Vp ≤ 100 °C, die niet in andere Klassen of in Klasse 9 ingedeeld kunnen worden (2-ETHYLHEXYLACRYLAAT, GESTABILISEERD)
Juiste vervoersnaam Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C BUT NOT MORE THAN 100°C or SUBSTANCES WHERE 60 °C < flash-point ≤ 100 °C (2-ETHYLHEXYLACRYLATE, STABILIZED)
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRES DONT LE POINT D’ÉCLAIR EST SUPÉRIEUR À 60°C MAIS INFÉRIEUR, ou MATIÈRES DONT 60 °C < Pe ≤ 100 °C (ACRYLATE D' ÉTHYL-2-HEXYLE)
Juiste vervoersnaam Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60°C UND HÖCHSTENS 100°C oder STOFFE MIT 60 °C < Fp ≤ 100 °C. (2-ETHYLHEXYLACRYLAT, STABILISIERT)
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren