9001 STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD BINNEN 15 K ONDER HET Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden

Print     PDF

[ADN tank] STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD BINNEN 15 K ONDER HET Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden

Vervoersdocument
9001, STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD BINNEN 15 K ONDER HET Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden, 3
UN-nummer
9001
Benaming Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD BINNEN 15 K ONDER HET Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden
Benaming Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C AT A TEMPERATURE WITHIN A RANGE OF 15 K BELOW THEIR FLASH-POINT or SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT > 60 °C, HEATED TO LESS THAN 15 K FROM THE FLASH-POINT
Benaming Frans
MATIÈRES AYANT UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C TEMPERATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D’ÉCLAIR ou MATIÈRES DONT Pe> 60 °C, CHAUFFÉES PLUS PRÈS QUE 15 K DU Pe
Benaming Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, DIE IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT oder STOFFE MIT Fp > 60 °C, ERWÄRMT zur Beförderung aufgegeben oder befördert werden
Juiste vervoersnaam Nederlands
STOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MEER DAN 60 °C, DIE BINNEN EEN GRENSWAARDE VAN 15 K ONDER HET VLAMPUNT VERWARMD of STOFFEN MET Vp > 60 °C, VERWARMD BINNEN 15 K ONDER HET Vp, ter vervoer worden aangeboden of vervoerd worden
Juiste vervoersnaam Engels
SUBSTANCES WITH A FLASHPOINT ABOVE 60 °C AT A TEMPERATURE WITHIN A RANGE OF 15 K BELOW THEIR FLASH-POINT
Juiste vervoersnaam Frans
MATIÈRES AYANT UN POINT D’ÉCLAIR SUPÉRIEUR À 60 °C TEMPERATURE SITUÉE DANS LA PLAGE DE 15 K SOUS LE POINT D’ÉCLAIR
Juiste vervoersnaam Duits
STOFFE MIT EINEM FLAMMPUNKT ÜBER 60 °C, IN EINEM GRENZBEREICH VON 15 K UNTERHALB DES FLAMMPUNKTS ERWÄRMT
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren