3489 BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Print     PDF

[ADR colli] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I, 1, (C/D)
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 ml/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[ADR tanks] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I, 1, (C/D)
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 ml/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[ADR los gestort] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I, 1, (C/D)
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 ml/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[ADN droog] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 ml/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[RID colli] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
Benaming Frans
Benaming Duits
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[RID tanks] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
663, 3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
Benaming Frans
Benaming Duits
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[RID los gestort] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Vervoersdocument
663, 3489, BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀, 6.1, I
UN-nummer
3489
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Benaming Engels
Benaming Frans
Benaming Duits
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[IMDG colli] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Eigenschappen en bijzonderheden
A variety of toxic liquids which present a highly toxic inhalation hazard as well as being flammable and corrosive. Highly toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Vervoersdocument
3489, TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC, 6.1, I
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
UN-nummer
3489
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[IMDG tanks] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Eigenschappen en bijzonderheden
A variety of toxic liquids which present a highly toxic inhalation hazard as well as being flammable and corrosive. Highly toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Vervoersdocument
3489, TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC, 6.1, I
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
UN-nummer
3489
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren

[IMDG los gestort] BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀

Eigenschappen en bijzonderheden
A variety of toxic liquids which present a highly toxic inhalation hazard as well as being flammable and corrosive. Highly toxic if swallowed, by skin contact or by inhalation. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Vervoersdocument
3489, TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC, 6.1, I
Benaming Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G. met een LC₅₀ van ten hoogste 1000 ml/m³ en een verzadigde dampconcentratie van ten minste 10 LC₅₀
UN-nummer
3489
Benaming Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Benaming Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A., de CLinférieure ou égale à 1000 ml/m et de concentration de vapeur saturée supérieure ou égale à 10 CL
Benaming Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G., mit einer LC von höchstens 1000 ml/m und einer gesättigten Dampfkonzentration von mindestens 10 LC
Juiste vervoersnaam Nederlands
BIJ INADEMEN GIFTIGE VLOEISTOF, BRANDBAAR, BIJTEND, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, CORROSIVE, N.O.S. with an LC lower than or equal to 1000 mL/m and saturated vapour concentration greater than or equal to 10 LC
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TOXIQUE À L’INHALATION, INFLAMMABLE, CORROSIF, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
BEIM EINATMEN GIFTIGER FLÜSSIGER STOFF, ENTZÜNDBAR, ÄTZEND, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Log in als u een abonnement heeft op Gevaarlijke Lading om toegang te krijgen tot dit onderdeel. Indien u geen abonnement heeft; kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de Sdu website of neem contact op met de Sdu Klantenservice: 070 378 98 80 of informatie@sdu.nl.

Voor meer informatie over de abonnementsmogelijkheden of een vrijblijvende digitale rondleiding door de inhoud en functionaliteit van Gevaarlijke Lading, mail naar gevaarlijkelading@sdu.nl.

Inloggen  Abonneren