Overig

Gevaarlijke Lading 2-2018 is verschenen, met als thema's: Opleidingen en Incidentmanagement. In dit nummer de volgende bijdragen:

Vorig jaar lanceerde CEPE, de Europese brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie, zeventien informatiebladen met informatie over het veilig gebruik van mengsels per toepassingsgroep. Deze zijn nu vertaald. Deze Sumi (Safe Use of Mixtures Information) bevat informatie over praktische zaken als handschoenen, brillen, mondkapje en ventilatie.

De Europese Commissie heeft in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 124, 9 april 2018) technische richtsnoeren voor de indeling van afvalstoffen gepubliceerd (als mededeling van de Commissie).

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen weken vier controles uitgevoerd bij postsorteercentra, waarbij postpakketten werden geïnspecteerd. Bij alle vier de inspecties zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen in verpakkingen. De 17 betreffende pakketten waren niet als zodanig verpakt en misten de benodigde etiketten. De ILT heeft deze pakketten geblokkeerd.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pac

In stallen bij veehouders bestaat het gevaar dat er toxische gassen zoals H2S (waterstofsulfide) vrijkomen uit meststoffen. Het inademen hiervan is zeer gevaarlijk en kan leiden tot bewustzijnsverlies en/of uiteindelijk de dood.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een website gelanceerd met informatie voor consumenten, om hen bewust te maken van de voordelen en risico's van chemische stoffen in het dagelijks leven. De website is beschikbaar in 23 talen en geeft onder andere informatie over de rol van Echa en de Europese regelgeving om consumenten te beschermen. 

Op 20 maart heeft een zeer grote brand gewoed in een loods van Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit bedrijf levert speciale brandwerende coatings voor constructiematerieel. Er was veeel rookontwikkeling, dus omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand werd opgeschaald naar GRIP 1.

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Limburg Noord heeft bekendgemaakt dat het ontwerp-Rampbestrijdingsplan voor Inrichtingen met Gevaarlijke Stoffen (RBP IGS) van de Veiligheidsregio Limburg-Noord vanaf 12 maart ter inzage ligt bij de balie van de Veiligheidsregio. Dit in het kader van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van het plan. 

In een brief aan de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Veldhoven (I&W) in op de documentaire Beerput Nederland, op 4 december 2017 uitgezonden op NPO2. Ze gaat in op de volgende onderwerpen: