Overig

Bijna zes op de tien werknemers werken in een omgeving waar veel aandacht is voor veilig en gezond werken. Zij geven bijvoorbeeld aan dat zij hier informatie over krijgen, dat mensen zich aan de regels houden en dat er een aanspreekcultuur heerst. Er is vooral veel aandacht voor dit onderwerp in bedrijfstakken waar werknemers vaak gevaarlijk werk doen, zoals in de bouw en de industrie.

De Inspectie SZW heeft de Staat van arbeidsveiligheid 2018 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat er jaarlijks tussen vijftig en zeventig werknemers overlijden als gevolg van een ongeval op het werk. In 2017 stijgt het aantal ongevalsonderzoeken door de Inspectie SZW met zeven procent naar ruim 2.500.

Gevaarlijke Lading 2-2018 is verschenen, met als thema's: Opleidingen en Incidentmanagement. In dit nummer de volgende bijdragen:

Vorig jaar lanceerde CEPE, de Europese brancheorganisatie voor de verf- en drukinktindustrie, zeventien informatiebladen met informatie over het veilig gebruik van mengsels per toepassingsgroep. Deze zijn nu vertaald. Deze Sumi (Safe Use of Mixtures Information) bevat informatie over praktische zaken als handschoenen, brillen, mondkapje en ventilatie.

De Europese Commissie heeft in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 124, 9 april 2018) technische richtsnoeren voor de indeling van afvalstoffen gepubliceerd (als mededeling van de Commissie).

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft de afgelopen weken vier controles uitgevoerd bij postsorteercentra, waarbij postpakketten werden geïnspecteerd. Bij alle vier de inspecties zijn gevaarlijke stoffen aangetroffen in verpakkingen. De 17 betreffende pakketten waren niet als zodanig verpakt en misten de benodigde etiketten. De ILT heeft deze pakketten geblokkeerd.

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in een zaak waarbij eerder verschillende bedrijven het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk hadden verzocht om openbaarmaking van verslagen van milieucontroles bij het voormalige Chemie-Pack. De Raad heeft nu geoordeeld dat deze partijen niet de namen van de betrokken ambtenaren hoeven vrij te geven. In januari 2011 ontstond bij Chemie-Pac

In stallen bij veehouders bestaat het gevaar dat er toxische gassen zoals H2S (waterstofsulfide) vrijkomen uit meststoffen. Het inademen hiervan is zeer gevaarlijk en kan leiden tot bewustzijnsverlies en/of uiteindelijk de dood.

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen Echa heeft een website gelanceerd met informatie voor consumenten, om hen bewust te maken van de voordelen en risico's van chemische stoffen in het dagelijks leven. De website is beschikbaar in 23 talen en geeft onder andere informatie over de rol van Echa en de Europese regelgeving om consumenten te beschermen. 

Op 20 maart heeft een zeer grote brand gewoed in een loods van Drecht Coating Services in Moerdijk. Dit bedrijf levert speciale brandwerende coatings voor constructiematerieel. Er was veeel rookontwikkeling, dus omwonenden werd geadviseerd uit de rook te blijven, ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De brand werd opgeschaald naar GRIP 1.