Kustwacht ontraadt zuidelijke vaarroute bij Waddeneilanden voor grote schepen

Print     PDF
4 november 2019
Rubriek

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft gewaarschuwd dat grote schepen bij slecht weer het gevaar lopen de zeebodem te raken op de vaarroute ten noorden van de Waddeneilanden. De Kustwacht heeft hierop gereageerd met een officieel advies van deze strekking aan de scheepvaart.

Het gaat om schepen langer dan 300 meter en breder dan 40 meter bij een golfhoogte van 5 meter of meer. Het advies is dat de schepen geen gebruik maken van de sector Terschelling – Duitse Bocht van het verkeersscheidingsstelsel. In plaats daarvan wordt aangeraden dat de schepen varen via de noordelijker gelegen sector Oost-Friesland, waar de zee dieper is en er geen kans is dat ze de bodem raken.

Dit advies is voorlopig. De komende tijd krijgt de Kustwacht meer detailinformatie over de specifieke weersomstandigheden die dit risico met zich meebrengen. Ook wordt dan duidelijker welke afmetingen van schepen een verhoogd risico inhouden. Verder kijkt de Kustwacht met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat welke noodzakelijke stappen er verder op korte en lange termijn nodig zijn.

Aanleiding voor de maatregelen is het verlies van 342 containers door het containerschip MSC Zoe op nieuwjaarsavond ten noorden van de Wadden. Hierbij speelde het raken van de bodem mogelijk een rol. Dit aspect wordt momenteel verder onderzocht.

Bron: Kustwacht

Bron