Echa actualiseert lijst geharmoniseerde stoffen

Print     PDF
15 oktober 2018
Rubriek

Het Europese agentschap voor chemische stoffen Echa heeft de lijst geactualiseerd van stoffen met geharmoniseerde indeling en etikettering onder de CLP-verordening (bijlage VI). In deze herziening is de laatste Aanpassing aan de Technische Vooruitgang (ATP) door de Europese Commissie verwerkt.

Bron
Tags