Veiligheidschecklists zeeevaart - binnenvaart van Sdu

Print     PDF
28 augustus 2018
Rubriek

Bij Sdu zijn verschillende veiligheidschecklists voor zeevaart en binnenvaart verkrijgbaar. Deze veiligheidschecklists vormen een betrouwbaar en tijdbesparend hulpmiddel om aan de eisen te voldoen bij het verladen van gevaarlijke stoffen.

Set Zeevaart/Terminal Veiligheidschecklist, ISGOTT, (pak 10 sets). 
Op de voorzijde van de formulieren is de officiële Engelse tekst vermeld, op de achterzijde de (enkel ondersteunende) Nederlandse vertaling. Aangezien alle beslissingen betreffende de vragen op basis van de Engelse tekst moeten worden genomen, is gekozen voor deze oplossing. 
De zeevaart/terminal veiligheidschecklist bestaat uit 7 formulieren in tweevoud op zelfdoorschrijvend papier. De formulieren dienen door twee partijen te worden ingevuld en is daarom verdeeld in een linkerzijde (schip) en een rechterzijde (terminal). 
Het origineel van elk formulier is afscheurbaar. De doorslag blijft in het omslag achter en kan zo worden bewaard zolang dat nodig is
De kartonnen omslag is voorzien van een korte algemene toelichting op de formulieren.

Zeevaart/Zeevaart Veiligheidschecklist. ISGOTT, (pak 10 sets).  Deze checklist bestaat uit een omslag met 11 formulieren in tweevoud op zelfdoorschrijvend papier. Het tweetalige (Nederlands/Engels) formulier dient door twee partijen te worden ingevuld en is daarom verdeeld in een linker- en rechterzijde. De doorslag van elk formulier is uitscheurbaar. De gekleurde flap is voorzien van een 'korte' algemene toelichting op de formulieren en is tevens bedoeld om tussen de verschillende formulieren te plaatsen ter voorkoming van het doorschrijven op een volgend formulier.
De checklist is verdeeld in vier categorieën: A: voor vloeistoffen in bulk algemeen, fysieke controlepunten; B: voor vloeistoffen in bulk algemeen, mondelinge controlepunten; C: voor vloeistoffen in bulk chemicaliën en D: voor vloeibaar gas in bulk.

Zeevaart/Binnenvaart/ Binnenvaart Veiligheidschecklist ISGINTT (pak à 10 sets). 
Op de voorzijde van het formulier is steeds de officiële Engelse tekst vermeld, op de achterzijde de (enkel ondersteunende) Nederlandse, Duitse en Franse vertaling. Aangezien alle beslissingen betreffende de vragen op basis van de Engelse tekst moeten worden genomen, is gekozen voor deze oplossing. De checklist bestaat uit 9 formulieren in tweevoud op zelfdoorschrijvend papier. De formulieren dienen door twee betrokken partijen te worden ingevuld, namelijk het zeevaartschip en een binnenvaartschip of door twee binnenvaartschepen. Het origineel van elk formulier is afscheurbaar. De doorslag blijft in het omslag achter en kan zo worden bewaard zolang dat nodig is. De checklist is verdeeld in vier categorieën met elk een eigen kleur, te weten:
De checklist is verdeeld in vier categorieën: A: voor vloeistoffen in bulk algemeen, fysieke controlepunten; B: voor vloeistoffen in bulk algemeen, mondelinge controlepunten; C: voor vloeistoffen in bulk chemicaliën (indien van toepassing) en D: voor vloeibaar gas in bulk (indien van toepassing).
De uitgebreide toelichtingen van de ISGOTT/ISGINTT-checklists kunt u op www.sdu.nl  downloaden. 

Controlelijst binnenvaart 2017-2019, ADN viertalig, genummerd, (pak à 25 sets)
De controlelijst ADN bestaat uit een omslag met toelichting en vier invulpagina’s met een geel doorslag (op zelfdoorschrijvend papier). Het omslag is voorzien van een extra karton, dat tussen de invulpagina’s geplaatst kan worden, om het doorschrijven te voorkomen. Het formulier is in de talen Nederlands, Duits, Frans en Engels en dus bruikbaar voor alle binnenvaart binnen Europa.

Meer informatie en bestellen

Bron
Tags