3257 VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Print     PDF

ADR Wegvervoer

[ADR colli] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Vervoersdocument
3257, VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C, 9, III, 3, (D)
UN-nummer
3257
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.), filled at a temperatue higher than 190°C
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur über 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

[ADR tanks] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Vervoersdocument
3257, VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C, 9, III, 3, (D)
UN-nummer
3257
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.), filled at a temperatue higher than 190°C
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur über 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

[ADR los gestort] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Vervoersdocument
3257, VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C, 9, III, 3, (D)
UN-nummer
3257
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.), filled at a temperatue higher than 190°C
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température supérieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur über 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100 °C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten, etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

ADN Binnenvaart

[ADN droog] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Vervoersdocument
3257, VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C, 9, III
UN-nummer
3257
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S., at or above 100°C and below its flash-point (including molten metals, molten salts, etc.), filled at or below 190°C
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température égale ou inférieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur von höchstens 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S.
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

IMDG Zeevervoer

[IMDG colli] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Eigenschappen en bijzonderheden
Any liquid which is transported at or above 100°C but below its flashpoint. May cause fire if in contact with combustible material due to extreme temperature.
Vervoersdocument
3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.), 9, III
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
UN-nummer
3257
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température égale ou inférieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur von höchstens 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

[IMDG tanks] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Eigenschappen en bijzonderheden
Any liquid which is transported at or above 100°C but below its flashpoint. May cause fire if in contact with combustible material due to extreme temperature.
Vervoersdocument
3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.), 9, III
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
UN-nummer
3257
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température égale ou inférieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur von höchstens 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren

[IMDG los gestort] VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C

Eigenschappen en bijzonderheden
Any liquid which is transported at or above 100°C but below its flashpoint. May cause fire if in contact with combustible material due to extreme temperature.
Vervoersdocument
3257, ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.), 9, III
Benaming Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G., bij een temperatuur gelijk aan of hoger dan 100°C en lager dan haar vlampunt (met inbegrip van gesmolten metalen, gesmolten zouten etc.), gevuld bij een temperatuur gelijk aan of lager dan 190 °C
UN-nummer
3257
Benaming Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Benaming Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A. (y compris métal fondu, sel fondu, etc.) à une température égale ou supérieure à 100°C et inférieure à son point d’éclair, chargé à une température égale ou inférieure à 190°C
Benaming Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G., bei oder über 100 °C und unter seinem Flammpunkt (einschließlich geschmolzenes Metall, geschmolzenes Salz, usw.), gefüllt bei einer Temperatur von höchstens 190°C
Juiste vervoersnaam Nederlands
VERWARMDE VLOEISTOF, N.E.G.
Juiste vervoersnaam Engels
ELEVATED TEMPERATURE LIQUID, N.O.S. at or above 100°C and below its flashpoint (including molten metals, molten salts, etc.)
Juiste vervoersnaam Frans
LIQUIDE TRANSPORTE A CHAUD, N.S.A.
Juiste vervoersnaam Duits
ERWÄRMTER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.
Overige informatie

U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren