Nieuws

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) heeft afgelopen jaar 81 zeeschepen een vaarverbod opgelegd, omdat ze ernstige tekortkomingen vertoonden.

Gevaarlijke transporten per spoor kunnen in de toekomst vanuit de ruimte worden bewaakt. Deelnemers aan het Europese onderzoeksprogramma Eureka hebben een satellietsysteem ontwikkeld waarmee treinen tussen Azië en Europa permanent in de gaten kunnen worden gehouden.

Informatie over spoortransporten van gevaarlijke stoffen zou te vinden moeten zijn bij één centraal loket. Het ligt het meest voor de hand om dit loket onder te brengen bij Pro Rail, de beheerder van het Nederlandse spoor.

Dow Chemicals in Terneuzen wil dat tankvaartondernemers die aan de terminal in de Braakmanhaven laden of lossen, zelf een vluchttrap verzorgen waarlangs zij het schip in geval van nood kunnen verlaten.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) start 8 augustus met een controleactie op de aanwezigheid van vereiste vluchtwegen in de binnentankvaart.