Nieuws

De Belgische overheid werkt aan een systeem waarbij er gradatie wordt aangebracht in boetes na geconstateerde inbreuken in wegcontroles op het ADR.

'Bij die bedrijven waar de veiligheid een probleem vormt, heeft men vaak uitgebluste werknemers tot veiligheidsadviseur benoemd. Dat is een slechte zaak, want de rol van de veiligheidsadviseur is een heel belangrijke.'

Dubbelwandigheid geeft tankschepen aanvaringsbestendigheid, waardoor vervoerde gevaarlijke stoffen bij een ongeval niet vrijkomen. De keerzijde is dat gevaarlijke stoffen kunnen weglekken in de moeilijk bereikbare ruimten tussen de beide scheepshuiden.

Behaviour Based Safety (BBS), een gezamenlijk project van de internationale chemische transporteurs en de chemische industrie om de veiligheid op de weg te verbeteren, bestaat ruim twee jaar.

De Inspectie Verkeer en Waterstaat besteedt in het najaar speciale aandacht aan het transport van bestrijdingsmiddelen.