Nieuws

Een containerschip met gevaarlijke lading, dat dinsdag vastliep op een zandbank bij Perkpolder, is door de bergers Multraschip en het Antwerpse URS vlotgetrokken. Het schip genaamd de Fowairet, dat het scheepsverkeer op de Westerschelde bijna de hele dag blokkeerde, is naar de Sloehaven in Vlissingen gesleept.

België heeft een multilateraal akkoord getekend, M 171, waarin bepaald wordt dat producten met de bijzondere bepaling VV9b en behorende tot de klassen 6.1 en 8, vervoerd mogen worden overeenkomstig de bijzondere bepaling VV9a.

De scheepvaartsector geeft terroristen de gelegenheid om internationaal te opereren, stelt de International Commision on Shipping (Icons) in een nieuw rapport, waarin ze de balans opmaakt over de vier jaar die zijn verstreken sinds het rapport 'Schepen, Slaven en Competitie'.

Inspecteurs van de Europese Unie zijn er onlangs in geslaagd om op een aantal plekken bij de automatische hekken van KLM Vracht ongemerkt met iemand mee naar binnen te glippen. Dat meldt het interne bedrijfsblad Cargo Carrier van de KLM Cargo in haar zomer-editie.

Vanaf 1 januari 2006 is het niet meer toegestaan om schepen van benzinedampen te ontgassen.