Nieuws

Het stopzetten van de chloortreinen heeft opnieuw vertraging opgelopen. Dinsdag liet staatssecretaris Pieter van Geel (Milieu) de Tweede Kamer weten dat het chemieconcern Akzo Nobel de transporten ,,in de loop van augustus'' stopzet.

Het aantal verborgen gevaarlijke stoffen in postzendingen neemt toe. Dat concludeert de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) in het Jaarbericht 2005.

Rebotech Benelux is een nieuwe toeleverancier voor de kunststoffenindustrie. Het zeer brede assortiment bestaat uit (rand)apparatuur voor extrusie en spuitgieten, rheologisch en analytisch beproevingsapparatuur, meet- en regeltechniek, verwarmingselementen, labo-extruders, vacuüm pyrolyse-systemen, enzovoort.

Zuid-Holland zoekt naar een balans tussen economische en ruimtelijke ontwikkeling aan de ene en veiligheid aan de andere kant. Daarvoor hebben Gedeputeerde Staten een visie bepaald die ingaat op keuzes die in Zuid-Holland gemaakt moeten worden over bedrijfsvestiging, woningbouw en infrastructuur voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen door Eindhoven moet veiliger. Bij wegafsluitingen of omleidingen moet dit transport nu dezelfde route rijden als het overige verkeer, zonodig door de stad. De gemeente onderzoekt samen met de brandweer en de Milieudienst hoe het veiliger kan, zo schrijft het Eindhovens Dagblad.