Nieuws

Alle PGS-richtlijnen worden aangepast aan de nieuwe Omgevingswet. Enkele PGS-richtlijnen worden eerst nog als interim versie gepubliceerd. Het gaat om PGS 12, 15, 31 en 33-2.

Het aantal bedrijfsongevallen met chemische stoffen stijgt, meldt het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (NVIC) in zijn jaaroverzicht over 2018. Vooral het aantal kleinschalige bedrijfsongevallen met chemische stoffen neemt toe. In 2016 werd het NVIC nog over 476 bedrijfsongevallen geraadpleegd, in 2017 waren dat er 685 en in 2018 al 796.

Het containerschip MSC Zoe, dat op nieuwjaarsavond ten noorden van de Wadden 342 containers verloor, raakte de zeebodem. Die conclusie trekken deskundigen in een uitzending van het tv-programma Zembla op basis van een nauwgezette reconstructie.

Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) gaat samenwerken met zestig studenten om antwoord te vinden op een aantal vragen:

Noord-Nederland krijgt als eerste regio Europese subsidie voor het ontwikkelen van een grootschalige infrastructuur voor productie, opslag en distributie van groene waterstof. Het betreft een project van het consortium HEAVENN, dat € 90 miljoen gaat kosten. De subsidie hiervoor bedraagt € 20 miljoen.