Nieuws

De Raad van Brandweercommandanten (RBC) heeft de oprichting van een vliegorganisatie voor drones bekrachtigd. Het Instituut Fysieke Veiligheid beheert het zogeheten Operationeel Handboek, waarin alle scenario's staan waarbij de brandweer gebruik mag maken van drones.

Jaarlijks worden honderden bouwers op de vingers getikt omdat ze zich niet aan de veiligheidsregels houden. In het merendeel van de gevallen zijn de overtredingen zelfs zo ernstig dat de werkzaamheden worden stilgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid op verzoek van BNR.

Hoe veilig is een constructie als deze wordt blootgesteld aan LNG of andere cryogene stoffen? Het antwoord op deze vraag staat centraal tijdens een workshop die NEN over dit onderwerp organiseert op 28 november. Tijdens de workshop wordt de nieuwe reeks ISO 20088-normen over het omgaan met cryogene blootstelling gepresenteerd.

Chemours heeft in 2019 een partij GenX-houdend afval onder een bestaande Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen vergunning afgevoerd naar België. Het bedrijf had daarvoor een nieuwe vergunning moeten aanvragen, meldt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) aan minister Van Veldhoven. Opsporingsambtenaren van de inspectie zullen tegen de overtreding een proces-verbaal op maken.

Er is meer duidelijkheid gekomen over de lading die het containerschip MSC Zoe op 1 januari jongstleden bij de Waddeneilanden verloor. Een volledig overzicht van de verloren lading is er echter nog steeds niet.