Nieuws

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in oktober 2019 controles gehouden op grensoverschrijdende transporten van elektrisch afval en verontreinigd plastic afval. Van de 220 controles voldeed bijna tien procent niet aan de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

In opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid heeft het Instituut Fysieke Veiligheid onderzoek gedaan naar de blusinstructies bij vuurwerk. Het onderzoeksrapport is nu beschikbaar.

De Activiteitenregeling wordt aangepast met de PGS 31. De aanleiding hiervoor is de aanpassing van de PGS 31. In de Activiteitenregeling wordt nu voor ADR klasse 5.1, 8 VG II en III stoffen, PER en polyesterhars verwezen naar de PGS 30 ‘Vloeibare brandstoffen: bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties .

Fosfine in een lading zonnebloemschrootpellets heeft een schippersechtpaar met hartklachten op de intensive care van een ziekenhuis doen belanden, meldt onder andere Nieuwsblad Transport. Op zeker tien andere binnenvaartschepen is ook een te hoge concentratie fosfine in het ruim gemeten.

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat komend jaar alle BRZO-bedrijven inspecteren. In de afgelopen jaren werden ongeveer 60% van deze bedrijven door de Inspectie bezocht. Uitbreiding met een aantal gespecialiseerde inspecteurs zorgt ervoor dat alle bedrijven nu een bezoek van de Inspectie kunnen verwachten.