Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen vernieuwd

Print     PDF
Rubriek

De Inspectie SZW heeft de online zelfinspectietool voor veilig werken met gevaarlijke stoffen vernieuwd. Werkgevers zien hier stapsgewijs wat ze moeten doen volgens de Arbowet en of ze al voldoen aan de wettelijke regels. Ze beoordelen hun bedrijf zoals een inspecteur van de Inspectie SZW dat zou doen.

CMR

De nieuwe versie van de zelfinspectietool verduidelijkt de wetgeving over blootstelling aan carcinogene, mutagene en reproductietoxische (CMR-)stoffen. Werkgevers zijn verplicht om carcinogene en mutagene stoffen te vervangen voor veilige alternatieven als dat praktisch haalbaar en technisch uitvoerbaar is. Als er geen alternatieven zijn, zijn ze verplicht hun werknemers zo min mogelijk bloot te stellen aan deze stoffen.

Zelfinspectietool Gevaarlijke Stoffen