Wetswijziging in ontwikkeling voor net-niet-Brzo-bedrijven

Print     PDF
Rubriek

Er wordt een wetswijziging ontwikkeld voor bedrijven die qua procesveiligheidsrisico’s net niet als Brzo-bedrijf worden bestempeld, zo staat te lezen in het Jaarplan 2019 van de Inspectie SZW. Die wetswijziging kan leiden tot een strenger regime voor circa achthonderd bedrijven en tot een grotere vraag naar inzet van de Inspectie (ARIE-wetgeving). Voor veel gevaarlijke stoffen worden de grenswaarden de komende jaren verder aangescherpt. Ook wordt verkend of de Inspectie SZW bedrijven aanvullende verplichtingen kan opleggen om kennis over gevaarlijke stoffen met elkaar te delen.

Jaarplan 2019 (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

Bron