'Veiligheidsinformatiebladen kunnen praktischer'

Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) zijn bedoeld om gebruikers wegwijs te maken in de veiligheids- en milieu-aspecten van chemische producten. Maar de praktijk voldoet niet altijd aan de wettelijke eisen. "Het systeem functioneert niet goed", aldus Jaco Westra van Sociale Zaken in Chemie magazine.


U wilt informatie raadplegen waar u momenteel geen toegangsrechten voor hebt. Voor toegang dient u in te loggen of een abonnement af te sluiten.

Heeft u hulp nodig bij het inloggen?
Neem contact op met de Klantenservice van Sdu (070) 3789880.
Heeft u nog geen abonnement?
Bekijk meer informatie of neem direct een abonnement.

Inloggen  Informatie  Abonneren